Antagningspoäng för Kandidatprogram i Fysik, inriktning Fysik vid Stockholms universitet

Programkod: SU-47071

HT2017

Antagningspoäng för HT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 16.40 18.38 1.25 0.00
Urval 2 10.50 0.90
För höstterminen år 2017 hade Kandidatprogram i Fysik, inriktning Fysik vid Stockholms universitet antagningspoängen 16.40 i urvalsgrupp BI, 18.38 i urvalsgrupp BII och 1.25 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2017

Totalt antal sökande

193

Antagna urval 1

35

Antagna urval 2

35

Under HT2017 sökte 193 personer till Kandidatprogram i Fysik, inriktning Fysik vid Stockholms universitet varav 31 i första hand. Totalt antogs 35 personer i det första urvalet varav 27 var män och 8 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 35 personer varav 27 var män och 8 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 77% män och 23% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 19.40 14.96 1.40 0.00
Urval 2 16.02 13.99 0.90
För höstterminen år 2016 hade Kandidatprogram i Fysik, inriktning Fysik vid Stockholms universitet antagningspoängen 19.40 i urvalsgrupp BI, 14.96 i urvalsgrupp BII och 1.40 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

184

Antagna urval 1

30

Antagna urval 2

30

Under HT2016 sökte 184 personer till Kandidatprogram i Fysik, inriktning Fysik vid Stockholms universitet varav 22 i första hand. Totalt antogs 30 personer i det första urvalet varav 25 var män och 5 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 30 personer varav 26 var män och 4 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 85% män och 15% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.
Antagningspoäng Stockholms universitet

Andra utbildningar i Stockholm