Antagningspoäng för Kandidatprogram i fysik, inriktning Miljövetenskap vid Stockholms universitet

Programkod: SU-47070

HT2017

Antagningspoäng för HT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 0.00
Urval 2
Under terminen HT2017 hade utbildningen Kandidatprogram i fysik, inriktning Miljövetenskap på Stockholms universitet 0.00 i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. Data saknas för urvalsgrupperna SA och BF.

Antagningsstatistik för HT2017

Totalt antal sökande

40

Antagna urval 1

4

Antagna urval 2

3

Under HT2017 sökte 40 personer till Kandidatprogram i fysik, inriktning Miljövetenskap vid Stockholms universitet varav 2 i första hand. Totalt antogs 4 personer i det första urvalet varav 1 var män och 2 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 3 personer varav 1 var män och 1 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 29% män och 43% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 14.42 1.20 0.00
Urval 2 14.42 1.20
För höstterminen år 2016 hade Kandidatprogram i fysik, inriktning Miljövetenskap vid Stockholms universitet antagningspoängen i urvalsgrupp BI, 14.42 i urvalsgrupp BII och 1.20 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

50

Antagna urval 1

3

Antagna urval 2

2

Under HT2016 sökte 50 personer till Kandidatprogram i fysik, inriktning Miljövetenskap vid Stockholms universitet varav 2 i första hand. Totalt antogs 3 personer i det första urvalet varav 2 var män och 1 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 2 personer varav 1 var män och 1 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 60% män och 40% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.
Antagningspoäng Stockholms universitet

Andra utbildningar i Stockholm