Antagningspoäng för Kandidatprogram i fysik, nriktning Biofysik vid Stockholms universitet

Programkod: SU-47066

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 16.02 15.20 0.60 0.00
Urval 2 16.90 15.20 0.60
För höstterminen år 2016 hade Kandidatprogram i fysik, nriktning Biofysik vid Stockholms universitet antagningspoängen 16.02 i urvalsgrupp BI, 15.20 i urvalsgrupp BII och 0.60 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

60

Antagna urval 1

9

Antagna urval 2

7

Under HT2016 sökte 60 personer till Kandidatprogram i fysik, nriktning Biofysik vid Stockholms universitet varav 4 i första hand. Totalt antogs 9 personer i det första urvalet varav 6 var män och 3 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 7 personer varav 5 var män och 2 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 69% män och 31% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.
Antagningspoäng Stockholms universitet

Andra utbildningar i Stockholm