Antagningspoäng för Kandidatprogram i geovetenskap vid Stockholms universitet

Programkod: SU-58465

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.97 15.56 0.85
Urval 2 17.97 15.56 0.85
Under terminen HT2016 hade utbildningen Kandidatprogram i geovetenskap på Stockholms universitet 17.97 i urvalsgrupp BI, 15.56 i urvalsgrupp BII och 0.85 i urvalsgrupp HP. Data saknas för urvalsgrupperna SA och BF.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

100

Antagna urval 1

12

Antagna urval 2

11

Under HT2016 sökte 100 personer till Kandidatprogram i geovetenskap vid Stockholms universitet varav 9 i första hand. Totalt antogs 12 personer i det första urvalet varav 6 var män och 6 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 11 personer varav 6 var män och 5 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 52% män och 48% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

VT2016

Antagningspoäng för VT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 13.26 13.60 0.85 0.00
Urval 2 13.26 13.60 1.00
Vårterminen år 2016 hade Kandidatprogram i geovetenskap vid Stockholms universitet antagningspoängen 13.26 i urvalsgrupp BI, 13.60 i urvalsgrupp BII och 0.85 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för VT2016

Totalt antal sökande

63

Antagna urval 1

14

Antagna urval 2

12

Under VT2016 sökte 63 personer till Kandidatprogram i geovetenskap vid Stockholms universitet varav 11 i första hand. Totalt antogs 14 personer i det första urvalet varav 8 var män och 6 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 12 personer varav 8 var män och 4 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 62% män och 38% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 15.78 14.00 1.30 0.00
Urval 2 15.78 14.00 1.30
För höstterminen år 2015 hade Kandidatprogram i geovetenskap vid Stockholms universitet antagningspoängen 15.78 i urvalsgrupp BI, 14.00 i urvalsgrupp BII och 1.30 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

95

Antagna urval 1

12

Antagna urval 2

8

Under HT2015 sökte 95 personer till Kandidatprogram i geovetenskap vid Stockholms universitet varav 6 i första hand. Totalt antogs 12 personer i det första urvalet varav 10 var män och 2 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 8 personer varav 6 var män och 2 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 80% män och 20% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

VT2015

Antagningspoäng för VT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 15.05 13.64 0.65
Urval 2 19.60 13.64 1.10 99.99
Under terminen VT2015 hade utbildningen Kandidatprogram i geovetenskap på Stockholms universitet 15.05 i urvalsgrupp BI, 13.64 i urvalsgrupp BII och 0.65 i urvalsgrupp HP. Data saknas för urvalsgrupperna SA och BF.

Antagningsstatistik för VT2015

Totalt antal sökande

49

Antagna urval 1

10

Antagna urval 2

5

Under VT2015 sökte 49 personer till Kandidatprogram i geovetenskap vid Stockholms universitet varav 9 i första hand. Totalt antogs 10 personer i det första urvalet varav 3 var män och 7 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 5 personer varav 2 var män och 3 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 33% män och 67% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 13.35 13.00 0.10 99.99
Urval 2 13.35 13.00 1.05 99.99
Höstterminen år 2014 hade Kandidatprogram i geovetenskap vid Stockholms universitet antagningspoängen 13.35 i urvalsgrupp BI, 13.00 i urvalsgrupp BII och 0.10 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen respektive 99.99 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

92

Antagna urval 1

13

Antagna urval 2

13

Under HT2014 sökte 92 personer till Kandidatprogram i geovetenskap vid Stockholms universitet varav 10 i första hand. Totalt antogs 13 personer i det första urvalet varav 9 var män och 4 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 13 personer varav 10 var män och 3 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 73% män och 27% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

VT2014

Antagningspoäng för VT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 12.37 17.32 0.60 99.99 0.00
Urval 2 12.37 17.32 0.80 99.99
För vårterminen år 2014 hade Kandidatprogram i geovetenskap vid Stockholms universitet antagningspoängen 12.37 i urvalsgrupp BI, 17.32 i urvalsgrupp BII och 0.60 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 99.99 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för VT2014

Totalt antal sökande

57

Antagna urval 1

12

Antagna urval 2

10

Under VT2014 sökte 57 personer till Kandidatprogram i geovetenskap vid Stockholms universitet varav 9 i första hand. Totalt antogs 12 personer i det första urvalet varav 7 var män och 5 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 10 personer varav 6 var män och 4 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 59% män och 41% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.
Antagningspoäng Stockholms universitet

Andra utbildningar i Stockholm