Antagningspoäng för Kandidatprogram i geovetenskap, distansutbildning vid Stockholms universitet

Programkod: SU-59031

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 13.20 15.20 0.80
Urval 2 13.65 18.10 1.25
Under terminen HT2016 hade utbildningen Kandidatprogram i geovetenskap, distansutbildning på Stockholms universitet 13.20 i urvalsgrupp BI, 15.20 i urvalsgrupp BII och 0.80 i urvalsgrupp HP. Data saknas för urvalsgrupperna SA och BF.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

172

Antagna urval 1

23

Antagna urval 2

18

Under HT2016 sökte 172 personer till Kandidatprogram i geovetenskap, distansutbildning vid Stockholms universitet varav 64 i första hand. Totalt antogs 23 personer i det första urvalet varav 7 var män och 13 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 18 personer varav 6 var män och 9 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 32% män och 54% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

VT2016

Antagningspoäng för VT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 14.38 12.23 0.90 0.00
Urval 2 14.38 14.75 1.00 99.99
Vårterminen år 2016 hade Kandidatprogram i geovetenskap, distansutbildning vid Stockholms universitet antagningspoängen 14.38 i urvalsgrupp BI, 12.23 i urvalsgrupp BII och 0.90 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för VT2016

Totalt antal sökande

186

Antagna urval 1

39

Antagna urval 2

28

Under VT2016 sökte 186 personer till Kandidatprogram i geovetenskap, distansutbildning vid Stockholms universitet varav 107 i första hand. Totalt antogs 39 personer i det första urvalet varav 13 var män och 12 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 28 personer varav 8 var män och 8 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 31% män och 30% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.31 17.69 1.20 0.00
Urval 2 16.09 19.10 1.10
För höstterminen år 2015 hade Kandidatprogram i geovetenskap, distansutbildning vid Stockholms universitet antagningspoängen 18.31 i urvalsgrupp BI, 17.69 i urvalsgrupp BII och 1.20 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

157

Antagna urval 1

10

Antagna urval 2

10

Under HT2015 sökte 157 personer till Kandidatprogram i geovetenskap, distansutbildning vid Stockholms universitet varav 59 i första hand. Totalt antogs 10 personer i det första urvalet varav 1 var män och 5 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 10 personer varav 2 var män och 4 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 15% män och 45% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

VT2015

Antagningspoäng för VT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.48 13.44 1.20 0.00
Urval 2 19.23 13.44 1.55 99.99
Vårterminen år 2015 hade Kandidatprogram i geovetenskap, distansutbildning vid Stockholms universitet antagningspoängen 17.48 i urvalsgrupp BI, 13.44 i urvalsgrupp BII och 1.20 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för VT2015

Totalt antal sökande

66

Antagna urval 1

9

Antagna urval 2

10

Under VT2015 sökte 66 personer till Kandidatprogram i geovetenskap, distansutbildning vid Stockholms universitet varav 23 i första hand. Totalt antogs 9 personer i det första urvalet varav 2 var män och 7 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 10 personer varav 5 var män och 5 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 37% män och 63% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.85 18.27 1.20 0.00
Urval 2 15.50 13.96 1.20
För höstterminen år 2014 hade Kandidatprogram i geovetenskap, distansutbildning vid Stockholms universitet antagningspoängen 17.85 i urvalsgrupp BI, 18.27 i urvalsgrupp BII och 1.20 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

127

Antagna urval 1

10

Antagna urval 2

10

Under HT2014 sökte 127 personer till Kandidatprogram i geovetenskap, distansutbildning vid Stockholms universitet varav 50 i första hand. Totalt antogs 10 personer i det första urvalet varav 2 var män och 8 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 10 personer varav 2 var män och 8 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 20% män och 80% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Stockholms universitet

Andra utbildningar i Stockholm