Antagningspoäng för Kandidatprogram i global management med inriktning mot engelska vid Stockholms universitet

Programkod: SU-31460

HT2017

Antagningspoäng för HT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 19.89 20.52 1.25 0.00
Urval 2 19.60 20.52 1.20
För höstterminen år 2017 hade Kandidatprogram i global management med inriktning mot engelska vid Stockholms universitet antagningspoängen 19.89 i urvalsgrupp BI, 20.52 i urvalsgrupp BII och 1.25 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2017

Totalt antal sökande

1555

Antagna urval 1

45

Antagna urval 2

40

Under HT2017 sökte 1555 personer till Kandidatprogram i global management med inriktning mot engelska vid Stockholms universitet varav 313 i första hand. Totalt antogs 45 personer i det första urvalet varav 11 var män och 18 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 40 personer varav 7 var män och 17 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 21% män och 41% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 20.92 21.53 1.30 0.00
Urval 2 20.50 20.68 1.30
För höstterminen år 2016 hade Kandidatprogram i global management med inriktning mot engelska vid Stockholms universitet antagningspoängen 20.92 i urvalsgrupp BI, 21.53 i urvalsgrupp BII och 1.30 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

1683

Antagna urval 1

55

Antagna urval 2

50

Under HT2016 sökte 1683 personer till Kandidatprogram i global management med inriktning mot engelska vid Stockholms universitet varav 360 i första hand. Totalt antogs 55 personer i det första urvalet varav 16 var män och 24 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 50 personer varav 16 var män och 25 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 30% män och 47% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 21.85 20.96 1.40 0.00
Urval 2 21.15 20.72 1.40
För höstterminen år 2015 hade Kandidatprogram i global management med inriktning mot engelska vid Stockholms universitet antagningspoängen 21.85 i urvalsgrupp BI, 20.96 i urvalsgrupp BII och 1.40 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

1702

Antagna urval 1

30

Antagna urval 2

25

Under HT2015 sökte 1702 personer till Kandidatprogram i global management med inriktning mot engelska vid Stockholms universitet varav 365 i första hand. Totalt antogs 30 personer i det första urvalet varav 9 var män och 10 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 25 personer varav 7 var män och 10 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 29% män och 36% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 22.23 22.28 1.35 0.00
Urval 2 20.85 20.86 1.30
För höstterminen år 2014 hade Kandidatprogram i global management med inriktning mot engelska vid Stockholms universitet antagningspoängen 22.23 i urvalsgrupp BI, 22.28 i urvalsgrupp BII och 1.35 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

1574

Antagna urval 1

25

Antagna urval 2

23

Under HT2014 sökte 1574 personer till Kandidatprogram i global management med inriktning mot engelska vid Stockholms universitet varav 335 i första hand. Totalt antogs 25 personer i det första urvalet varav 7 var män och 9 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 23 personer varav 5 var män och 12 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 25% män och 44% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Stockholms universitet

Andra utbildningar i Stockholm