Antagningspoäng för Kandidatprogram i global management med inriktning mot litauiska vid Stockholms universitet

Programkod: SU-31454

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 16.13 19.37 0.60
Urval 2 16.13 19.37 0.60
Under terminen HT2016 hade utbildningen Kandidatprogram i global management med inriktning mot litauiska på Stockholms universitet 16.13 i urvalsgrupp BI, 19.37 i urvalsgrupp BII och 0.60 i urvalsgrupp HP. Data saknas för urvalsgrupperna SA och BF.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

36

Antagna urval 1

5

Antagna urval 2

5

Under HT2016 sökte 36 personer till Kandidatprogram i global management med inriktning mot litauiska vid Stockholms universitet varav 2 i första hand. Totalt antogs 5 personer i det första urvalet varav 2 var män och 2 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 5 personer varav 2 var män och 2 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 40% män och 40% kvinnor. Utbildningen hade en helt jämn könsfördelning.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 16.45 14.92 0.65
Urval 2 16.45 14.92 0.45
Under terminen HT2015 hade utbildningen Kandidatprogram i global management med inriktning mot litauiska på Stockholms universitet 16.45 i urvalsgrupp BI, 14.92 i urvalsgrupp BII och 0.65 i urvalsgrupp HP. Data saknas för urvalsgrupperna SA och BF.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

25

Antagna urval 1

6

Antagna urval 2

6

Under HT2015 sökte 25 personer till Kandidatprogram i global management med inriktning mot litauiska vid Stockholms universitet varav 1 i första hand. Totalt antogs 6 personer i det första urvalet varav 3 var män och 3 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 6 personer varav 4 var män och 2 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 58% män och 42% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 16.40 21.20 0.60
Urval 2 16.40 0.60
Under terminen HT2014 hade utbildningen Kandidatprogram i global management med inriktning mot litauiska på Stockholms universitet 16.40 i urvalsgrupp BI, 21.20 i urvalsgrupp BII och 0.60 i urvalsgrupp HP. Data saknas för urvalsgrupperna SA och BF.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

17

Antagna urval 1

4

Antagna urval 2

2

Under HT2014 sökte 17 personer till Kandidatprogram i global management med inriktning mot litauiska vid Stockholms universitet varav 1 i första hand. Totalt antogs 4 personer i det första urvalet varav 2 var män och 2 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 2 personer varav 1 var män och 1 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 50% män och 50% kvinnor. Utbildningen hade en helt jämn könsfördelning.
Antagningspoäng Stockholms universitet

Andra utbildningar i Stockholm