Antagningspoäng för Kandidatprogram i global management med inriktning mot nederländska vid Stockholms universitet

Programkod: SU-31456

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 19.45 20.69 0.95
Urval 2 19.45 20.69 0.95
Under terminen HT2016 hade utbildningen Kandidatprogram i global management med inriktning mot nederländska på Stockholms universitet 19.45 i urvalsgrupp BI, 20.69 i urvalsgrupp BII och 0.95 i urvalsgrupp HP. Data saknas för urvalsgrupperna SA och BF.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

65

Antagna urval 1

5

Antagna urval 2

5

Under HT2016 sökte 65 personer till Kandidatprogram i global management med inriktning mot nederländska vid Stockholms universitet varav 7 i första hand. Totalt antogs 5 personer i det första urvalet varav 3 var män och 1 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 5 personer varav 3 var män och 1 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 60% män och 20% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.31 14.95 0.95
Urval 2 16.60 14.95 0.95
Under terminen HT2015 hade utbildningen Kandidatprogram i global management med inriktning mot nederländska på Stockholms universitet 17.31 i urvalsgrupp BI, 14.95 i urvalsgrupp BII och 0.95 i urvalsgrupp HP. Data saknas för urvalsgrupperna SA och BF.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

57

Antagna urval 1

12

Antagna urval 2

11

Under HT2015 sökte 57 personer till Kandidatprogram i global management med inriktning mot nederländska vid Stockholms universitet varav 7 i första hand. Totalt antogs 12 personer i det första urvalet varav 7 var män och 4 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 11 personer varav 6 var män och 4 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 57% män och 35% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 14.50 14.00 0.95
Urval 2 14.50 17.27 0.95
Under terminen HT2014 hade utbildningen Kandidatprogram i global management med inriktning mot nederländska på Stockholms universitet 14.50 i urvalsgrupp BI, 14.00 i urvalsgrupp BII och 0.95 i urvalsgrupp HP. Data saknas för urvalsgrupperna SA och BF.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

32

Antagna urval 1

9

Antagna urval 2

5

Under HT2014 sökte 32 personer till Kandidatprogram i global management med inriktning mot nederländska vid Stockholms universitet varav 1 i första hand. Totalt antogs 9 personer i det första urvalet varav 5 var män och 4 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 5 personer varav 3 var män och 2 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 57% män och 43% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.
Antagningspoäng Stockholms universitet

Andra utbildningar i Stockholm