Antagningspoäng för Kandidatprogram i interaktionsdesign vid Stockholms universitet

Programkod: SU-43348

HT2020

Antagningspoäng för HT2020

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.70 18.47 1.05 0.00 4.00
Urval 2 17.52 18.24 1.00 0.00 0.00
Höstterminen år 2020 hade Kandidatprogram i interaktionsdesign vid Stockholms universitet antagningspoängen 18.70 i urvalsgrupp BI, 18.47 i urvalsgrupp BII och 1.05 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 4.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2020

Totalt antal sökande

858

Antagna urval 1

84

Antagna urval 2

77

Under HT2020 sökte 858 personer till Kandidatprogram i interaktionsdesign vid Stockholms universitet varav 167 i första hand. Totalt antogs 84 personer i det första urvalet varav 25 var män och 58 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 77 personer varav 22 var män och 54 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 29% män och 70% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2019

Antagningspoäng för HT2019

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.29 17.60 1.05 0.00 4.00
Urval 2 17.34 17.45 1.00 0.00 4.00
Höstterminen år 2019 hade Kandidatprogram i interaktionsdesign vid Stockholms universitet antagningspoängen 18.29 i urvalsgrupp BI, 17.60 i urvalsgrupp BII och 1.05 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 4.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2019

Totalt antal sökande

671

Antagna urval 1

70

Antagna urval 2

62

Under HT2019 sökte 671 personer till Kandidatprogram i interaktionsdesign vid Stockholms universitet varav 118 i första hand. Totalt antogs 70 personer i det första urvalet varav 22 var män och 48 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 62 personer varav 25 var män och 37 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 36% män och 64% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2018

Antagningspoäng för HT2018

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.33 17.11 1.05 0.00 3.50
Urval 2 17.30 16.40 1.00 0.00 0.00
Höstterminen år 2018 hade Kandidatprogram i interaktionsdesign vid Stockholms universitet antagningspoängen 18.33 i urvalsgrupp BI, 17.11 i urvalsgrupp BII och 1.05 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 3.50 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2018

Totalt antal sökande

835

Antagna urval 1

70

Antagna urval 2

62

Under HT2018 sökte 835 personer till Kandidatprogram i interaktionsdesign vid Stockholms universitet varav 114 i första hand. Totalt antogs 70 personer i det första urvalet varav 24 var män och 45 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 62 personer varav 26 var män och 35 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 38% män och 61% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2017

Antagningspoäng för HT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.81 17.80 1.15 4.00
Urval 2 17.40 17.67 1.05 3.50
För höstterminen år 2017 hade Kandidatprogram i interaktionsdesign vid Stockholms universitet antagningspoängen 17.81 i urvalsgrupp BI, 17.80 i urvalsgrupp BII och 1.15 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2017

Totalt antal sökande

880

Antagna urval 1

70

Antagna urval 2

62

Under HT2017 sökte 880 personer till Kandidatprogram i interaktionsdesign vid Stockholms universitet varav 134 i första hand. Totalt antogs 70 personer i det första urvalet varav 34 var män och 34 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 62 personer varav 30 var män och 30 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 48% män och 48% kvinnor. Utbildningen hade en helt jämn könsfördelning.

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.60 17.90 1.15 4.00
Urval 2 17.50 16.98 1.05
För höstterminen år 2016 hade Kandidatprogram i interaktionsdesign vid Stockholms universitet antagningspoängen 18.60 i urvalsgrupp BI, 17.90 i urvalsgrupp BII och 1.15 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

866

Antagna urval 1

60

Antagna urval 2

55

Under HT2016 sökte 866 personer till Kandidatprogram i interaktionsdesign vid Stockholms universitet varav 97 i första hand. Totalt antogs 60 personer i det första urvalet varav 24 var män och 34 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 55 personer varav 25 var män och 29 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 43% män och 55% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.50 17.60 1.15 4.00
Urval 2 17.92 17.07 1.05 4.00
För höstterminen år 2015 hade Kandidatprogram i interaktionsdesign vid Stockholms universitet antagningspoängen 18.50 i urvalsgrupp BI, 17.60 i urvalsgrupp BII och 1.15 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

782

Antagna urval 1

65

Antagna urval 2

60

Under HT2015 sökte 782 personer till Kandidatprogram i interaktionsdesign vid Stockholms universitet varav 93 i första hand. Totalt antogs 65 personer i det första urvalet varav 29 var män och 36 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 60 personer varav 27 var män och 33 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 45% män och 55% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.34 17.80 1.10 0.00
Urval 2 17.30 16.90 1.05
För höstterminen år 2014 hade Kandidatprogram i interaktionsdesign vid Stockholms universitet antagningspoängen 18.34 i urvalsgrupp BI, 17.80 i urvalsgrupp BII och 1.10 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

836

Antagna urval 1

70

Antagna urval 2

65

Under HT2014 sökte 836 personer till Kandidatprogram i interaktionsdesign vid Stockholms universitet varav 96 i första hand. Totalt antogs 70 personer i det första urvalet varav 24 var män och 45 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 65 personer varav 26 var män och 38 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 37% män och 61% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Stockholms universitet

Andra utbildningar i Stockholm