Antagningspoäng för Kandidatprogram i kulturgeografi med omvärldsanalys vid Stockholms universitet

Programkod: SU-32760

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 15.58 14.92 0.50 0.00
Urval 2 15.58 14.92 0.55
För höstterminen år 2016 hade Kandidatprogram i kulturgeografi med omvärldsanalys vid Stockholms universitet antagningspoängen 15.58 i urvalsgrupp BI, 14.92 i urvalsgrupp BII och 0.50 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

245

Antagna urval 1

70

Antagna urval 2

41

Under HT2016 sökte 245 personer till Kandidatprogram i kulturgeografi med omvärldsanalys vid Stockholms universitet varav 26 i första hand. Totalt antogs 70 personer i det första urvalet varav 30 var män och 39 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 41 personer varav 14 var män och 26 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 40% män och 59% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 15.20 14.05 0.55 3.00
Urval 2 14.90 14.05 0.65 3.00
För höstterminen år 2015 hade Kandidatprogram i kulturgeografi med omvärldsanalys vid Stockholms universitet antagningspoängen 15.20 i urvalsgrupp BI, 14.05 i urvalsgrupp BII och 0.55 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 3.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

257

Antagna urval 1

75

Antagna urval 2

42

Under HT2015 sökte 257 personer till Kandidatprogram i kulturgeografi med omvärldsanalys vid Stockholms universitet varav 31 i första hand. Totalt antogs 75 personer i det första urvalet varav 37 var män och 36 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 42 personer varav 23 var män och 18 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 51% män och 46% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 14.80 14.43 0.60 3.50
Urval 2 14.60 14.25 0.55 3.50
För höstterminen år 2014 hade Kandidatprogram i kulturgeografi med omvärldsanalys vid Stockholms universitet antagningspoängen 14.80 i urvalsgrupp BI, 14.43 i urvalsgrupp BII och 0.60 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 3.50 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

280

Antagna urval 1

75

Antagna urval 2

42

Under HT2014 sökte 280 personer till Kandidatprogram i kulturgeografi med omvärldsanalys vid Stockholms universitet varav 25 i första hand. Totalt antogs 75 personer i det första urvalet varav 31 var män och 39 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 42 personer varav 18 var män och 21 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 42% män och 51% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Stockholms universitet

Andra utbildningar i Stockholm