Antagningspoäng för Kandidatprogram i latinamerikastudier med inriktning mot portugisiska vid Stockholms universitet

Programkod: SU-26064

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 15.20 0.00
Urval 2 15.20
För höstterminen år 2016 hade Kandidatprogram i latinamerikastudier med inriktning mot portugisiska vid Stockholms universitet antagningspoängen 15.20 i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

14

Antagna urval 1

4

Antagna urval 2

3

Under HT2016 sökte 14 personer till Kandidatprogram i latinamerikastudier med inriktning mot portugisiska vid Stockholms universitet varav 2 i första hand. Totalt antogs 4 personer i det första urvalet varav 3 var män och 1 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 3 personer varav 3 var män och 0 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 86% män och 14% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 13.66 13.32 0.75
Urval 2 13.95 13.32 0.75
Under terminen HT2015 hade utbildningen Kandidatprogram i latinamerikastudier med inriktning mot portugisiska på Stockholms universitet 13.66 i urvalsgrupp BI, 13.32 i urvalsgrupp BII och 0.75 i urvalsgrupp HP. Data saknas för urvalsgrupperna SA och BF.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

28

Antagna urval 1

10

Antagna urval 2

5

Under HT2015 sökte 28 personer till Kandidatprogram i latinamerikastudier med inriktning mot portugisiska vid Stockholms universitet varav 5 i första hand. Totalt antogs 10 personer i det första urvalet varav 5 var män och 5 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 5 personer varav 2 var män och 3 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 47% män och 53% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 12.35 11.62 0.65 99.99
Urval 2 12.35 0.75 99.99
Höstterminen år 2014 hade Kandidatprogram i latinamerikastudier med inriktning mot portugisiska vid Stockholms universitet antagningspoängen 12.35 i urvalsgrupp BI, 11.62 i urvalsgrupp BII och 0.65 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen respektive 99.99 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

22

Antagna urval 1

9

Antagna urval 2

10

Under HT2014 sökte 22 personer till Kandidatprogram i latinamerikastudier med inriktning mot portugisiska vid Stockholms universitet varav 2 i första hand. Totalt antogs 9 personer i det första urvalet varav 5 var män och 3 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 10 personer varav 6 var män och 3 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 58% män och 32% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.
Antagningspoäng Stockholms universitet

Andra utbildningar i Stockholm