Antagningspoäng för Kandidatprogram i latinamerikastudier med inriktning mot spanska vid Stockholms universitet

Programkod: SU-26065

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 15.00 12.76 0.25 3.00
Urval 2 15.00 13.75 1.35 3.00
För höstterminen år 2016 hade Kandidatprogram i latinamerikastudier med inriktning mot spanska vid Stockholms universitet antagningspoängen 15.00 i urvalsgrupp BI, 12.76 i urvalsgrupp BII och 0.25 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 3.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

51

Antagna urval 1

17

Antagna urval 2

10

Under HT2016 sökte 51 personer till Kandidatprogram i latinamerikastudier med inriktning mot spanska vid Stockholms universitet varav 8 i första hand. Totalt antogs 17 personer i det första urvalet varav 2 var män och 14 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 10 personer varav 1 var män och 8 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 11% män och 81% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 11.83 14.13 0.20 3.00
Urval 2 11.19 14.13 0.20 3.00
För höstterminen år 2015 hade Kandidatprogram i latinamerikastudier med inriktning mot spanska vid Stockholms universitet antagningspoängen 11.83 i urvalsgrupp BI, 14.13 i urvalsgrupp BII och 0.20 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 3.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

61

Antagna urval 1

20

Antagna urval 2

10

Under HT2015 sökte 61 personer till Kandidatprogram i latinamerikastudier med inriktning mot spanska vid Stockholms universitet varav 8 i första hand. Totalt antogs 20 personer i det första urvalet varav 6 var män och 14 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 10 personer varav 2 var män och 8 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 27% män och 73% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 16.00 0.65 0.00
Urval 2 14.58 0.15
För höstterminen år 2014 hade Kandidatprogram i latinamerikastudier med inriktning mot spanska vid Stockholms universitet antagningspoängen 16.00 i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och 0.65 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

70

Antagna urval 1

10

Antagna urval 2

10

Under HT2014 sökte 70 personer till Kandidatprogram i latinamerikastudier med inriktning mot spanska vid Stockholms universitet varav 12 i första hand. Totalt antogs 10 personer i det första urvalet varav 4 var män och 6 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 10 personer varav 4 var män och 6 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 40% män och 60% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Stockholms universitet

Andra utbildningar i Stockholm