Antagningspoäng för Kandidatprogram i marinbiologi vid Stockholms universitet

Programkod: SU-56833

HT2020

Antagningspoäng för HT2020

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 19.27 18.44 1.15 0.00 0.00
Urval 2 17.44 16.00 1.15 0.00 0.00
Höstterminen år 2020 hade Kandidatprogram i marinbiologi vid Stockholms universitet antagningspoängen 19.27 i urvalsgrupp BI, 18.44 i urvalsgrupp BII och 1.15 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2020

Totalt antal sökande

310

Antagna urval 1

16

Antagna urval 2

16

Under HT2020 sökte 310 personer till Kandidatprogram i marinbiologi vid Stockholms universitet varav 46 i första hand. Totalt antogs 16 personer i det första urvalet varav 6 var män och 10 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 16 personer varav 4 var män och 12 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 31% män och 69% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2019

Antagningspoäng för HT2019

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.80 20.00 1.25 0.00 0.00
Urval 2 14.63 20.00 1.10 0.00 0.00
Höstterminen år 2019 hade Kandidatprogram i marinbiologi vid Stockholms universitet antagningspoängen 18.80 i urvalsgrupp BI, 20.00 i urvalsgrupp BII och 1.25 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2019

Totalt antal sökande

264

Antagna urval 1

16

Antagna urval 2

16

Under HT2019 sökte 264 personer till Kandidatprogram i marinbiologi vid Stockholms universitet varav 40 i första hand. Totalt antogs 16 personer i det första urvalet varav 5 var män och 11 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 16 personer varav 7 var män och 9 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 38% män och 63% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2018

Antagningspoäng för HT2018

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.24 17.55 1.00 0.00 0.00
Urval 2 0.00 17.55 0.00 0.00 0.00
Höstterminen år 2018 hade Kandidatprogram i marinbiologi vid Stockholms universitet antagningspoängen 17.24 i urvalsgrupp BI, 17.55 i urvalsgrupp BII och 1.00 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2018

Totalt antal sökande

283

Antagna urval 1

16

Antagna urval 2

14

Under HT2018 sökte 283 personer till Kandidatprogram i marinbiologi vid Stockholms universitet varav 47 i första hand. Totalt antogs 16 personer i det första urvalet varav 7 var män och 9 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 14 personer varav 6 var män och 8 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 43% män och 57% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2017

Antagningspoäng för HT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.28 16.65 1.25 0.00
Urval 2 16.32 15.17 1.00
För höstterminen år 2017 hade Kandidatprogram i marinbiologi vid Stockholms universitet antagningspoängen 18.28 i urvalsgrupp BI, 16.65 i urvalsgrupp BII och 1.25 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2017

Totalt antal sökande

238

Antagna urval 1

16

Antagna urval 2

16

Under HT2017 sökte 238 personer till Kandidatprogram i marinbiologi vid Stockholms universitet varav 33 i första hand. Totalt antogs 16 personer i det första urvalet varav 9 var män och 7 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 16 personer varav 10 var män och 6 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 59% män och 41% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 19.88 16.10 1.15 0.00
Urval 2 18.23 16.10 0.95
För höstterminen år 2016 hade Kandidatprogram i marinbiologi vid Stockholms universitet antagningspoängen 19.88 i urvalsgrupp BI, 16.10 i urvalsgrupp BII och 1.15 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

244

Antagna urval 1

16

Antagna urval 2

12

Under HT2016 sökte 244 personer till Kandidatprogram i marinbiologi vid Stockholms universitet varav 31 i första hand. Totalt antogs 16 personer i det första urvalet varav 5 var män och 8 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 12 personer varav 5 var män och 7 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 36% män och 54% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.42 19.88 1.35 0.00
Urval 2 17.08 19.18 1.20
För höstterminen år 2015 hade Kandidatprogram i marinbiologi vid Stockholms universitet antagningspoängen 18.42 i urvalsgrupp BI, 19.88 i urvalsgrupp BII och 1.35 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

284

Antagna urval 1

16

Antagna urval 2

16

Under HT2015 sökte 284 personer till Kandidatprogram i marinbiologi vid Stockholms universitet varav 47 i första hand. Totalt antogs 16 personer i det första urvalet varav 8 var män och 8 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 16 personer varav 7 var män och 9 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 47% män och 53% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 20.30 20.20 1.25 0.00
Urval 2 18.02 17.53 1.00
För höstterminen år 2014 hade Kandidatprogram i marinbiologi vid Stockholms universitet antagningspoängen 20.30 i urvalsgrupp BI, 20.20 i urvalsgrupp BII och 1.25 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

268

Antagna urval 1

16

Antagna urval 2

16

Under HT2014 sökte 268 personer till Kandidatprogram i marinbiologi vid Stockholms universitet varav 33 i första hand. Totalt antogs 16 personer i det första urvalet varav 7 var män och 9 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 16 personer varav 12 var män och 4 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 59% män och 41% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.
Antagningspoäng Stockholms universitet

Andra utbildningar i Stockholm