Antagningspoäng för Kandidatprogram i marknadskommunikation (GI) vid Stockholms universitet

Programkod: SU-31099

HT2017

Antagningspoäng för HT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 19.38 19.46 1.20 0.00
Urval 2 18.58 19.46 1.15
För höstterminen år 2017 hade Kandidatprogram i marknadskommunikation (GI) vid Stockholms universitet antagningspoängen 19.38 i urvalsgrupp BI, 19.46 i urvalsgrupp BII och 1.20 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2017

Totalt antal sökande

1169

Antagna urval 1

70

Antagna urval 2

65

Under HT2017 sökte 1169 personer till Kandidatprogram i marknadskommunikation (GI) vid Stockholms universitet varav 223 i första hand. Totalt antogs 70 personer i det första urvalet varav 12 var män och 56 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 65 personer varav 12 var män och 53 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 18% män och 81% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 20.00 20.13 1.20 0.00
Urval 2 19.10 19.90 1.20
För höstterminen år 2016 hade Kandidatprogram i marknadskommunikation (GI) vid Stockholms universitet antagningspoängen 20.00 i urvalsgrupp BI, 20.13 i urvalsgrupp BII och 1.20 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

1248

Antagna urval 1

70

Antagna urval 2

65

Under HT2016 sökte 1248 personer till Kandidatprogram i marknadskommunikation (GI) vid Stockholms universitet varav 190 i första hand. Totalt antogs 70 personer i det första urvalet varav 10 var män och 56 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 65 personer varav 13 var män och 50 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 17% män och 79% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Stockholms universitet

Andra utbildningar i Stockholm