Antagningspoäng för Kandidatprogram i marknadskommunikation (GI) vid Stockholms universitet

Programkod: SU-31099

HT2020

Antagningspoäng för HT2020

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 19.32 19.81 1.05 0.00 0.00
Urval 2 18.75 19.44 0.95 0.00 0.00
Höstterminen år 2020 hade Kandidatprogram i marknadskommunikation (GI) vid Stockholms universitet antagningspoängen 19.32 i urvalsgrupp BI, 19.81 i urvalsgrupp BII och 1.05 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2020

Totalt antal sökande

1328

Antagna urval 1

90

Antagna urval 2

85

Under HT2020 sökte 1328 personer till Kandidatprogram i marknadskommunikation (GI) vid Stockholms universitet varav 339 i första hand. Totalt antogs 90 personer i det första urvalet varav 20 var män och 66 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 85 personer varav 17 var män och 64 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 21% män och 74% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

VT2020

Antagningspoäng för VT2020

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.22 18.15 1.00 0.00 0.00
Urval 2 17.23 17.31 0.95 0.00 0.00
För vårterminen år 2020 hade Kandidatprogram i marknadskommunikation (GI) vid Stockholms universitet antagningspoängen 18.22 i urvalsgrupp BI, 18.15 i urvalsgrupp BII och 1.00 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för VT2020

Totalt antal sökande

950

Antagna urval 1

100

Antagna urval 2

85

Under VT2020 sökte 950 personer till Kandidatprogram i marknadskommunikation (GI) vid Stockholms universitet varav 245 i första hand. Totalt antogs 100 personer i det första urvalet varav 23 var män och 77 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 85 personer varav 19 var män och 66 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 23% män och 77% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2019

Antagningspoäng för HT2019

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.85 20.15 1.05 0.00 0.00
Urval 2 18.39 20.15 1.00 0.00 0.00
Höstterminen år 2019 hade Kandidatprogram i marknadskommunikation (GI) vid Stockholms universitet antagningspoängen 18.85 i urvalsgrupp BI, 20.15 i urvalsgrupp BII och 1.05 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2019

Totalt antal sökande

1094

Antagna urval 1

100

Antagna urval 2

85

Under HT2019 sökte 1094 personer till Kandidatprogram i marknadskommunikation (GI) vid Stockholms universitet varav 254 i första hand. Totalt antogs 100 personer i det första urvalet varav 20 var män och 79 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 85 personer varav 20 var män och 64 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 22% män och 77% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2018

Antagningspoäng för HT2018

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.59 18.81 1.10 0.00 0.00
Urval 2 17.70 18.70 1.00 0.00 0.00
Höstterminen år 2018 hade Kandidatprogram i marknadskommunikation (GI) vid Stockholms universitet antagningspoängen 18.59 i urvalsgrupp BI, 18.81 i urvalsgrupp BII och 1.10 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2018

Totalt antal sökande

1367

Antagna urval 1

95

Antagna urval 2

90

Under HT2018 sökte 1367 personer till Kandidatprogram i marknadskommunikation (GI) vid Stockholms universitet varav 243 i första hand. Totalt antogs 95 personer i det första urvalet varav 21 var män och 70 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 90 personer varav 20 var män och 67 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 22% män och 74% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2017

Antagningspoäng för HT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 19.38 19.46 1.20 0.00
Urval 2 18.58 19.46 1.15
För höstterminen år 2017 hade Kandidatprogram i marknadskommunikation (GI) vid Stockholms universitet antagningspoängen 19.38 i urvalsgrupp BI, 19.46 i urvalsgrupp BII och 1.20 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2017

Totalt antal sökande

1169

Antagna urval 1

70

Antagna urval 2

65

Under HT2017 sökte 1169 personer till Kandidatprogram i marknadskommunikation (GI) vid Stockholms universitet varav 223 i första hand. Totalt antogs 70 personer i det första urvalet varav 12 var män och 56 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 65 personer varav 12 var män och 53 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 18% män och 81% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 20.00 20.13 1.20 0.00
Urval 2 19.10 19.90 1.20
För höstterminen år 2016 hade Kandidatprogram i marknadskommunikation (GI) vid Stockholms universitet antagningspoängen 20.00 i urvalsgrupp BI, 20.13 i urvalsgrupp BII och 1.20 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

1248

Antagna urval 1

70

Antagna urval 2

65

Under HT2016 sökte 1248 personer till Kandidatprogram i marknadskommunikation (GI) vid Stockholms universitet varav 190 i första hand. Totalt antogs 70 personer i det första urvalet varav 10 var män och 56 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 65 personer varav 13 var män och 50 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 17% män och 79% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Stockholms universitet

Andra utbildningar i Stockholm