Antagningspoäng för Kandidatprogram i marknadskommunikation och IT vid Stockholms universitet

Programkod: SU-43350

HT2020

Antagningspoäng för HT2020

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 19.06 18.99 1.05 0.00 4.00
Urval 2 18.75 17.70 1.00 0.00 3.50
Höstterminen år 2020 hade Kandidatprogram i marknadskommunikation och IT vid Stockholms universitet antagningspoängen 19.06 i urvalsgrupp BI, 18.99 i urvalsgrupp BII och 1.05 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 4.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2020

Totalt antal sökande

1166

Antagna urval 1

84

Antagna urval 2

77

Under HT2020 sökte 1166 personer till Kandidatprogram i marknadskommunikation och IT vid Stockholms universitet varav 170 i första hand. Totalt antogs 84 personer i det första urvalet varav 22 var män och 62 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 77 personer varav 15 var män och 62 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 23% män och 77% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2019

Antagningspoäng för HT2019

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 19.13 19.05 1.05 0.00 3.50
Urval 2 18.44 17.97 1.00 0.00 3.50
Höstterminen år 2019 hade Kandidatprogram i marknadskommunikation och IT vid Stockholms universitet antagningspoängen 19.13 i urvalsgrupp BI, 19.05 i urvalsgrupp BII och 1.05 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 3.50 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2019

Totalt antal sökande

1108

Antagna urval 1

84

Antagna urval 2

77

Under HT2019 sökte 1108 personer till Kandidatprogram i marknadskommunikation och IT vid Stockholms universitet varav 173 i första hand. Totalt antogs 84 personer i det första urvalet varav 27 var män och 57 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 77 personer varav 26 var män och 51 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 33% män och 67% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2018

Antagningspoäng för HT2018

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 19.17 19.10 1.10 0.00 4.00
Urval 2 18.43 19.35 1.05 0.00 4.00
Höstterminen år 2018 hade Kandidatprogram i marknadskommunikation och IT vid Stockholms universitet antagningspoängen 19.17 i urvalsgrupp BI, 19.10 i urvalsgrupp BII och 1.10 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 4.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2018

Totalt antal sökande

1382

Antagna urval 1

86

Antagna urval 2

78

Under HT2018 sökte 1382 personer till Kandidatprogram i marknadskommunikation och IT vid Stockholms universitet varav 236 i första hand. Totalt antogs 86 personer i det första urvalet varav 32 var män och 52 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 78 personer varav 29 var män och 48 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 37% män och 61% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2017

Antagningspoäng för HT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 19.30 18.65 1.15 4.00
Urval 2 19.00 18.25 1.10 4.00
För höstterminen år 2017 hade Kandidatprogram i marknadskommunikation och IT vid Stockholms universitet antagningspoängen 19.30 i urvalsgrupp BI, 18.65 i urvalsgrupp BII och 1.15 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2017

Totalt antal sökande

1513

Antagna urval 1

86

Antagna urval 2

78

Under HT2017 sökte 1513 personer till Kandidatprogram i marknadskommunikation och IT vid Stockholms universitet varav 271 i första hand. Totalt antogs 86 personer i det första urvalet varav 25 var män och 60 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 78 personer varav 20 var män och 57 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 27% män och 71% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 19.80 19.52 1.20 3.00
Urval 2 19.20 18.68 1.20
För höstterminen år 2016 hade Kandidatprogram i marknadskommunikation och IT vid Stockholms universitet antagningspoängen 19.80 i urvalsgrupp BI, 19.52 i urvalsgrupp BII och 1.20 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 3.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

1586

Antagna urval 1

80

Antagna urval 2

75

Under HT2016 sökte 1586 personer till Kandidatprogram i marknadskommunikation och IT vid Stockholms universitet varav 300 i första hand. Totalt antogs 80 personer i det första urvalet varav 25 var män och 55 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 75 personer varav 24 var män och 51 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 32% män och 68% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 19.80 19.79 1.20 4.00
Urval 2 19.30 18.95 1.15 4.00
För höstterminen år 2015 hade Kandidatprogram i marknadskommunikation och IT vid Stockholms universitet antagningspoängen 19.80 i urvalsgrupp BI, 19.79 i urvalsgrupp BII och 1.20 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

1656

Antagna urval 1

84

Antagna urval 2

77

Under HT2015 sökte 1656 personer till Kandidatprogram i marknadskommunikation och IT vid Stockholms universitet varav 288 i första hand. Totalt antogs 84 personer i det första urvalet varav 26 var män och 55 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 77 personer varav 23 var män och 51 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 30% män och 66% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 19.80 18.90 1.20 4.00
Urval 2 19.10 18.42 1.15 4.00
För höstterminen år 2014 hade Kandidatprogram i marknadskommunikation och IT vid Stockholms universitet antagningspoängen 19.80 i urvalsgrupp BI, 18.90 i urvalsgrupp BII och 1.20 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

1640

Antagna urval 1

90

Antagna urval 2

85

Under HT2014 sökte 1640 personer till Kandidatprogram i marknadskommunikation och IT vid Stockholms universitet varav 338 i första hand. Totalt antogs 90 personer i det första urvalet varav 29 var män och 60 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 85 personer varav 32 var män och 52 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 35% män och 64% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Stockholms universitet

Andra utbildningar i Stockholm