Antagningspoäng för Kandidatprogram i matematik och ekonomi vid Stockholms universitet

Programkod: SU-33563

HT2020

Antagningspoäng för HT2020

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.44 19.24 1.25 0.00 4.00
Urval 2 18.05 17.35 1.25 0.00 4.00
Höstterminen år 2020 hade Kandidatprogram i matematik och ekonomi vid Stockholms universitet antagningspoängen 18.44 i urvalsgrupp BI, 19.24 i urvalsgrupp BII och 1.25 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 4.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2020

Totalt antal sökande

580

Antagna urval 1

35

Antagna urval 2

30

Under HT2020 sökte 580 personer till Kandidatprogram i matematik och ekonomi vid Stockholms universitet varav 49 i första hand. Totalt antogs 35 personer i det första urvalet varav 23 var män och 11 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 30 personer varav 19 var män och 11 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 65% män och 34% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2019

Antagningspoäng för HT2019

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 19.09 19.23 1.25 0.00 0.00
Urval 2 18.79 19.54 1.15 0.00 0.00
Höstterminen år 2019 hade Kandidatprogram i matematik och ekonomi vid Stockholms universitet antagningspoängen 19.09 i urvalsgrupp BI, 19.23 i urvalsgrupp BII och 1.25 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2019

Totalt antal sökande

457

Antagna urval 1

30

Antagna urval 2

20

Under HT2019 sökte 457 personer till Kandidatprogram i matematik och ekonomi vid Stockholms universitet varav 39 i första hand. Totalt antogs 30 personer i det första urvalet varav 22 var män och 8 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 20 personer varav 18 var män och 2 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 80% män och 20% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2018

Antagningspoäng för HT2018

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.71 17.70 1.25 0.00 0.00
Urval 2 17.54 16.90 1.00 0.00 0.00
Höstterminen år 2018 hade Kandidatprogram i matematik och ekonomi vid Stockholms universitet antagningspoängen 17.71 i urvalsgrupp BI, 17.70 i urvalsgrupp BII och 1.25 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2018

Totalt antal sökande

632

Antagna urval 1

50

Antagna urval 2

40

Under HT2018 sökte 632 personer till Kandidatprogram i matematik och ekonomi vid Stockholms universitet varav 53 i första hand. Totalt antogs 50 personer i det första urvalet varav 36 var män och 12 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 40 personer varav 28 var män och 12 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 71% män och 27% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2017

Antagningspoäng för HT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 19.19 18.30 1.35 0.00
Urval 2 19.19 18.65 1.25
För höstterminen år 2017 hade Kandidatprogram i matematik och ekonomi vid Stockholms universitet antagningspoängen 19.19 i urvalsgrupp BI, 18.30 i urvalsgrupp BII och 1.35 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2017

Totalt antal sökande

658

Antagna urval 1

40

Antagna urval 2

30

Under HT2017 sökte 658 personer till Kandidatprogram i matematik och ekonomi vid Stockholms universitet varav 69 i första hand. Totalt antogs 40 personer i det första urvalet varav 24 var män och 16 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 30 personer varav 17 var män och 13 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 59% män och 41% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 19.00 20.72 1.35
Urval 2 18.71 20.72 1.35
Under terminen HT2016 hade utbildningen Kandidatprogram i matematik och ekonomi på Stockholms universitet 19.00 i urvalsgrupp BI, 20.72 i urvalsgrupp BII och 1.35 i urvalsgrupp HP. Data saknas för urvalsgrupperna SA och BF.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

657

Antagna urval 1

40

Antagna urval 2

30

Under HT2016 sökte 657 personer till Kandidatprogram i matematik och ekonomi vid Stockholms universitet varav 63 i första hand. Totalt antogs 40 personer i det första urvalet varav 23 var män och 14 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 30 personer varav 21 var män och 8 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 63% män och 31% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.56 17.57 1.20 0.00
Urval 2 16.53 16.85 1.15 4.00
För höstterminen år 2015 hade Kandidatprogram i matematik och ekonomi vid Stockholms universitet antagningspoängen 17.56 i urvalsgrupp BI, 17.57 i urvalsgrupp BII och 1.20 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

588

Antagna urval 1

65

Antagna urval 2

65

Under HT2015 sökte 588 personer till Kandidatprogram i matematik och ekonomi vid Stockholms universitet varav 54 i första hand. Totalt antogs 65 personer i det första urvalet varav 42 var män och 23 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 65 personer varav 40 var män och 24 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 63% män och 36% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.81 18.29 1.20 0.00
Urval 2 16.80 16.67 1.05 4.00
För höstterminen år 2014 hade Kandidatprogram i matematik och ekonomi vid Stockholms universitet antagningspoängen 17.81 i urvalsgrupp BI, 18.29 i urvalsgrupp BII och 1.20 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

624

Antagna urval 1

65

Antagna urval 2

65

Under HT2014 sökte 624 personer till Kandidatprogram i matematik och ekonomi vid Stockholms universitet varav 54 i första hand. Totalt antogs 65 personer i det första urvalet varav 41 var män och 23 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 65 personer varav 42 var män och 22 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 64% män och 35% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.
Antagningspoäng Stockholms universitet

Andra utbildningar i Stockholm