Antagningspoäng för Kandidatprogram i matematik och filosofi vid Stockholms universitet

Programkod: SU-48412

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 13.60 16.75 0.85 0.00
Urval 2 13.60 14.25 0.85
För höstterminen år 2015 hade Kandidatprogram i matematik och filosofi vid Stockholms universitet antagningspoängen 13.60 i urvalsgrupp BI, 16.75 i urvalsgrupp BII och 0.85 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

117

Antagna urval 1

20

Antagna urval 2

15

Under HT2015 sökte 117 personer till Kandidatprogram i matematik och filosofi vid Stockholms universitet varav 7 i första hand. Totalt antogs 20 personer i det första urvalet varav 15 var män och 3 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 15 personer varav 12 var män och 1 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 77% män och 11% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.20 17.91 1.20 0.00
Urval 2 17.85 0.75
För höstterminen år 2014 hade Kandidatprogram i matematik och filosofi vid Stockholms universitet antagningspoängen 17.20 i urvalsgrupp BI, 17.91 i urvalsgrupp BII och 1.20 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

140

Antagna urval 1

20

Antagna urval 2

15

Under HT2014 sökte 140 personer till Kandidatprogram i matematik och filosofi vid Stockholms universitet varav 18 i första hand. Totalt antogs 20 personer i det första urvalet varav 11 var män och 8 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 15 personer varav 7 var män och 8 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 51% män och 46% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.
Antagningspoäng Stockholms universitet

Andra utbildningar i Stockholm