Antagningspoäng för Kandidatprogram i meteorologi vid Stockholms universitet

Programkod: SU-49322

HT2017

Antagningspoäng för HT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 0.00
Urval 2
Under terminen HT2017 hade utbildningen Kandidatprogram i meteorologi på Stockholms universitet 0.00 i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. Data saknas för urvalsgrupperna SA och BF.

Antagningsstatistik för HT2017

Totalt antal sökande

71

Antagna urval 1

18

Antagna urval 2

11

Under HT2017 sökte 71 personer till Kandidatprogram i meteorologi vid Stockholms universitet varav 9 i första hand. Totalt antogs 18 personer i det första urvalet varav 8 var män och 9 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 11 personer varav 5 var män och 5 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 45% män och 48% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 15.87 15.71 0.75
Urval 2 15.87 15.71 0.75
Under terminen HT2016 hade utbildningen Kandidatprogram i meteorologi på Stockholms universitet 15.87 i urvalsgrupp BI, 15.71 i urvalsgrupp BII och 0.75 i urvalsgrupp HP. Data saknas för urvalsgrupperna SA och BF.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

79

Antagna urval 1

7

Antagna urval 2

4

Under HT2016 sökte 79 personer till Kandidatprogram i meteorologi vid Stockholms universitet varav 7 i första hand. Totalt antogs 7 personer i det första urvalet varav 4 var män och 3 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 4 personer varav 3 var män och 1 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 64% män och 36% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 15.80 11.50 1.05 0.00
Urval 2 21.80 11.50 1.05
För höstterminen år 2015 hade Kandidatprogram i meteorologi vid Stockholms universitet antagningspoängen 15.80 i urvalsgrupp BI, 11.50 i urvalsgrupp BII och 1.05 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

101

Antagna urval 1

17

Antagna urval 2

12

Under HT2015 sökte 101 personer till Kandidatprogram i meteorologi vid Stockholms universitet varav 11 i första hand. Totalt antogs 17 personer i det första urvalet varav 9 var män och 7 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 12 personer varav 6 var män och 6 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 52% män och 45% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 99.99
Urval 2 99.99
Höstterminen år 2014 hade Kandidatprogram i meteorologi vid Stockholms universitet antagningspoängen i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen respektive 99.99 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

87

Antagna urval 1

28

Antagna urval 2

18

Under HT2014 sökte 87 personer till Kandidatprogram i meteorologi vid Stockholms universitet varav 12 i första hand. Totalt antogs 28 personer i det första urvalet varav 9 var män och 19 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 18 personer varav 7 var män och 11 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 35% män och 65% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Stockholms universitet

Andra utbildningar i Stockholm