Antagningspoäng för Kandidatprogram i molekylärbiologi vid Stockholms universitet

Programkod: SU-56834

HT2020

Antagningspoäng för HT2020

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 16.50 18.50 0.00 0.00 0.00
Urval 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Höstterminen år 2020 hade Kandidatprogram i molekylärbiologi vid Stockholms universitet antagningspoängen 16.50 i urvalsgrupp BI, 18.50 i urvalsgrupp BII och 0.00 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2020

Totalt antal sökande

235

Antagna urval 1

36

Antagna urval 2

34

Under HT2020 sökte 235 personer till Kandidatprogram i molekylärbiologi vid Stockholms universitet varav 12 i första hand. Totalt antogs 36 personer i det första urvalet varav 12 var män och 23 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 34 personer varav 15 var män och 19 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 39% män och 60% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2019

Antagningspoäng för HT2019

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 15.20 18.44 0.80 0.00 0.00
Urval 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Höstterminen år 2019 hade Kandidatprogram i molekylärbiologi vid Stockholms universitet antagningspoängen 15.20 i urvalsgrupp BI, 18.44 i urvalsgrupp BII och 0.80 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2019

Totalt antal sökande

159

Antagna urval 1

24

Antagna urval 2

21

Under HT2019 sökte 159 personer till Kandidatprogram i molekylärbiologi vid Stockholms universitet varav 11 i första hand. Totalt antogs 24 personer i det första urvalet varav 5 var män och 16 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 21 personer varav 8 var män och 12 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 29% män och 62% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2018

Antagningspoäng för HT2018

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 14.81 17.60 1.00 0.00 0.00
Urval 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Höstterminen år 2018 hade Kandidatprogram i molekylärbiologi vid Stockholms universitet antagningspoängen 14.81 i urvalsgrupp BI, 17.60 i urvalsgrupp BII och 1.00 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2018

Totalt antal sökande

186

Antagna urval 1

24

Antagna urval 2

23

Under HT2018 sökte 186 personer till Kandidatprogram i molekylärbiologi vid Stockholms universitet varav 14 i första hand. Totalt antogs 24 personer i det första urvalet varav 9 var män och 12 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 23 personer varav 11 var män och 11 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 43% män och 49% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2017

Antagningspoäng för HT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 15.01 18.15 0.90 0.00
Urval 2
För höstterminen år 2017 hade Kandidatprogram i molekylärbiologi vid Stockholms universitet antagningspoängen 15.01 i urvalsgrupp BI, 18.15 i urvalsgrupp BII och 0.90 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2017

Totalt antal sökande

199

Antagna urval 1

24

Antagna urval 2

20

Under HT2017 sökte 199 personer till Kandidatprogram i molekylärbiologi vid Stockholms universitet varav 12 i första hand. Totalt antogs 24 personer i det första urvalet varav 12 var män och 12 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 20 personer varav 10 var män och 10 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 50% män och 50% kvinnor. Utbildningen hade en helt jämn könsfördelning.

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 19.15 16.15 0.95 0.00
Urval 2 14.27 15.11 0.55
För höstterminen år 2016 hade Kandidatprogram i molekylärbiologi vid Stockholms universitet antagningspoängen 19.15 i urvalsgrupp BI, 16.15 i urvalsgrupp BII och 0.95 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

190

Antagna urval 1

24

Antagna urval 2

21

Under HT2016 sökte 190 personer till Kandidatprogram i molekylärbiologi vid Stockholms universitet varav 21 i första hand. Totalt antogs 24 personer i det första urvalet varav 5 var män och 17 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 21 personer varav 6 var män och 14 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 24% män och 69% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 12.42 16.40 1.00 0.00
Urval 2 12.42 17.86 1.10
För höstterminen år 2015 hade Kandidatprogram i molekylärbiologi vid Stockholms universitet antagningspoängen 12.42 i urvalsgrupp BI, 16.40 i urvalsgrupp BII och 1.00 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

211

Antagna urval 1

24

Antagna urval 2

17

Under HT2015 sökte 211 personer till Kandidatprogram i molekylärbiologi vid Stockholms universitet varav 14 i första hand. Totalt antogs 24 personer i det första urvalet varav 7 var män och 17 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 17 personer varav 6 var män och 11 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 32% män och 68% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 10.90 12.57 0.90 99.99 0.00
Urval 2 15.60 12.57 0.90 99.99
Höstterminen år 2014 hade Kandidatprogram i molekylärbiologi vid Stockholms universitet antagningspoängen 10.90 i urvalsgrupp BI, 12.57 i urvalsgrupp BII och 0.90 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 99.99 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

216

Antagna urval 1

24

Antagna urval 2

18

Under HT2014 sökte 216 personer till Kandidatprogram i molekylärbiologi vid Stockholms universitet varav 18 i första hand. Totalt antogs 24 personer i det första urvalet varav 16 var män och 8 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 18 personer varav 13 var män och 5 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 69% män och 31% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.
Antagningspoäng Stockholms universitet

Andra utbildningar i Stockholm