Antagningspoäng för Kandidatprogram i oceanografi vid Stockholms universitet

Programkod: SU-49323

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 0.00
Urval 2 99.99
Höstterminen år 2014 hade Kandidatprogram i oceanografi vid Stockholms universitet antagningspoängen i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

48

Antagna urval 1

6

Antagna urval 2

1

Under HT2014 sökte 48 personer till Kandidatprogram i oceanografi vid Stockholms universitet varav 3 i första hand. Totalt antogs 6 personer i det första urvalet varav 5 var män och 1 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 1 personer varav 0 var män och 1 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 71% män och 29% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.
Antagningspoäng Stockholms universitet

Andra utbildningar i Stockholm