Antagningspoäng för Kandidatprogram i pedagogik och folkhälsovetenskap vid Stockholms universitet

Programkod: SU-34387

HT2020

Antagningspoäng för HT2020

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 16.73 16.68 0.55 0.00 0.00
Urval 2 14.40 15.05 0.15 0.00 0.00
Höstterminen år 2020 hade Kandidatprogram i pedagogik och folkhälsovetenskap vid Stockholms universitet antagningspoängen 16.73 i urvalsgrupp BI, 16.68 i urvalsgrupp BII och 0.55 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2020

Totalt antal sökande

347

Antagna urval 1

60

Antagna urval 2

60

Under HT2020 sökte 347 personer till Kandidatprogram i pedagogik och folkhälsovetenskap vid Stockholms universitet varav 49 i första hand. Totalt antogs 60 personer i det första urvalet varav 5 var män och 54 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 60 personer varav 8 var män och 51 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 11% män och 88% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2019

Antagningspoäng för HT2019

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 14.00 16.18 0.20 0.00 4.00
Urval 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Höstterminen år 2019 hade Kandidatprogram i pedagogik och folkhälsovetenskap vid Stockholms universitet antagningspoängen 14.00 i urvalsgrupp BI, 16.18 i urvalsgrupp BII och 0.20 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 4.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2019

Totalt antal sökande

214

Antagna urval 1

60

Antagna urval 2

41

Under HT2019 sökte 214 personer till Kandidatprogram i pedagogik och folkhälsovetenskap vid Stockholms universitet varav 28 i första hand. Totalt antogs 60 personer i det första urvalet varav 11 var män och 48 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 41 personer varav 9 var män och 32 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 20% män och 79% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Stockholms universitet

Andra utbildningar i Stockholm