Antagningspoäng för Kandidatprogram i sociologi: Arbetsliv och arbetsmarknad vid Stockholms universitet

Programkod: SU-38945

HT2017

Antagningspoäng för HT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 16.90 16.45 0.80 0.00
Urval 2 14.70 14.40 0.60
För höstterminen år 2017 hade Kandidatprogram i sociologi: Arbetsliv och arbetsmarknad vid Stockholms universitet antagningspoängen 16.90 i urvalsgrupp BI, 16.45 i urvalsgrupp BII och 0.80 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2017

Totalt antal sökande

318

Antagna urval 1

35

Antagna urval 2

35

Under HT2017 sökte 318 personer till Kandidatprogram i sociologi: Arbetsliv och arbetsmarknad vid Stockholms universitet varav 14 i första hand. Totalt antogs 35 personer i det första urvalet varav 10 var män och 25 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 35 personer varav 8 var män och 27 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 26% män och 74% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Stockholms universitet

Andra utbildningar i Stockholm