Antagningspoäng för Kandidatprogram i sociologi: Arbetsliv och arbetsmarknad vid Stockholms universitet

Programkod: SU-38945

HT2020

Antagningspoäng för HT2020

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 16.23 17.10 0.60 0.00 4.00
Urval 2 15.86 15.10 0.60 0.00 0.00
Höstterminen år 2020 hade Kandidatprogram i sociologi: Arbetsliv och arbetsmarknad vid Stockholms universitet antagningspoängen 16.23 i urvalsgrupp BI, 17.10 i urvalsgrupp BII och 0.60 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 4.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2020

Totalt antal sökande

384

Antagna urval 1

45

Antagna urval 2

35

Under HT2020 sökte 384 personer till Kandidatprogram i sociologi: Arbetsliv och arbetsmarknad vid Stockholms universitet varav 26 i första hand. Totalt antogs 45 personer i det första urvalet varav 12 var män och 32 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 35 personer varav 8 var män och 26 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 25% män och 73% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

VT2020

Antagningspoäng för VT2020

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 15.69 16.09 0.65 0.00 0.00
Urval 2 0.00 15.25 0.00 0.00 0.00
För vårterminen år 2020 hade Kandidatprogram i sociologi: Arbetsliv och arbetsmarknad vid Stockholms universitet antagningspoängen 15.69 i urvalsgrupp BI, 16.09 i urvalsgrupp BII och 0.65 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för VT2020

Totalt antal sökande

319

Antagna urval 1

35

Antagna urval 2

35

Under VT2020 sökte 319 personer till Kandidatprogram i sociologi: Arbetsliv och arbetsmarknad vid Stockholms universitet varav 27 i första hand. Totalt antogs 35 personer i det första urvalet varav 11 var män och 24 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 35 personer varav 11 var män och 24 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 31% män och 69% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2019

Antagningspoäng för HT2019

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 15.47 15.60 0.75 0.00 0.00
Urval 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Höstterminen år 2019 hade Kandidatprogram i sociologi: Arbetsliv och arbetsmarknad vid Stockholms universitet antagningspoängen 15.47 i urvalsgrupp BI, 15.60 i urvalsgrupp BII och 0.75 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2019

Totalt antal sökande

271

Antagna urval 1

35

Antagna urval 2

30

Under HT2019 sökte 271 personer till Kandidatprogram i sociologi: Arbetsliv och arbetsmarknad vid Stockholms universitet varav 18 i första hand. Totalt antogs 35 personer i det första urvalet varav 14 var män och 19 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 30 personer varav 10 var män och 19 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 37% män och 58% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

VT2019

Antagningspoäng för VT2019

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 15.40 16.22 0.70 0.00 0.00
Urval 2 13.21 14.42 0.50 0.00 0.00
För vårterminen år 2019 hade Kandidatprogram i sociologi: Arbetsliv och arbetsmarknad vid Stockholms universitet antagningspoängen 15.40 i urvalsgrupp BI, 16.22 i urvalsgrupp BII och 0.70 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för VT2019

Totalt antal sökande

358

Antagna urval 1

40

Antagna urval 2

35

Under VT2019 sökte 358 personer till Kandidatprogram i sociologi: Arbetsliv och arbetsmarknad vid Stockholms universitet varav 27 i första hand. Totalt antogs 40 personer i det första urvalet varav 14 var män och 26 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 35 personer varav 7 var män och 28 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 28% män och 72% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2018

Antagningspoäng för HT2018

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 15.45 15.58 0.80 0.00 4.00
Urval 2 0.00 15.21 0.60 0.00 0.00
Höstterminen år 2018 hade Kandidatprogram i sociologi: Arbetsliv och arbetsmarknad vid Stockholms universitet antagningspoängen 15.45 i urvalsgrupp BI, 15.58 i urvalsgrupp BII och 0.80 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 4.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2018

Totalt antal sökande

398

Antagna urval 1

40

Antagna urval 2

35

Under HT2018 sökte 398 personer till Kandidatprogram i sociologi: Arbetsliv och arbetsmarknad vid Stockholms universitet varav 25 i första hand. Totalt antogs 40 personer i det första urvalet varav 5 var män och 33 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 35 personer varav 7 var män och 26 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 16% män och 79% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

VT2018

Antagningspoäng för VT2018

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 15.90 16.06 0.85 0.00 0.00
Urval 2 14.04 14.50 0.70 0.00 0.00
För vårterminen år 2018 hade Kandidatprogram i sociologi: Arbetsliv och arbetsmarknad vid Stockholms universitet antagningspoängen 15.90 i urvalsgrupp BI, 16.06 i urvalsgrupp BII och 0.85 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för VT2018

Totalt antal sökande

378

Antagna urval 1

40

Antagna urval 2

40

Under VT2018 sökte 378 personer till Kandidatprogram i sociologi: Arbetsliv och arbetsmarknad vid Stockholms universitet varav 21 i första hand. Totalt antogs 40 personer i det första urvalet varav 7 var män och 32 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 40 personer varav 7 var män och 29 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 18% män och 76% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2017

Antagningspoäng för HT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 16.90 16.45 0.80 0.00
Urval 2 14.70 14.40 0.60
För höstterminen år 2017 hade Kandidatprogram i sociologi: Arbetsliv och arbetsmarknad vid Stockholms universitet antagningspoängen 16.90 i urvalsgrupp BI, 16.45 i urvalsgrupp BII och 0.80 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2017

Totalt antal sökande

318

Antagna urval 1

35

Antagna urval 2

35

Under HT2017 sökte 318 personer till Kandidatprogram i sociologi: Arbetsliv och arbetsmarknad vid Stockholms universitet varav 14 i första hand. Totalt antogs 35 personer i det första urvalet varav 10 var män och 25 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 35 personer varav 8 var män och 27 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 26% män och 74% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Stockholms universitet

Andra utbildningar i Stockholm