Antagningspoäng för Kandidatprogram i språk med inriktning mot finska vid Stockholms universitet

Programkod: SU-07670

HT2017

Antagningspoäng för HT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 0.00
Urval 2
För höstterminen år 2017 hade Kandidatprogram i språk med inriktning mot finska vid Stockholms universitet antagningspoängen i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2017

Totalt antal sökande

15

Antagna urval 1

5

Antagna urval 2

2

Under HT2017 sökte 15 personer till Kandidatprogram i språk med inriktning mot finska vid Stockholms universitet varav 2 i första hand. Totalt antogs 5 personer i det första urvalet varav 0 var män och 3 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 2 personer varav 0 var män och 2 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 0% män och 71% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 15.67 13.73 0.20
Urval 2
Under terminen HT2016 hade utbildningen Kandidatprogram i språk med inriktning mot finska på Stockholms universitet 15.67 i urvalsgrupp BI, 13.73 i urvalsgrupp BII och 0.20 i urvalsgrupp HP. Data saknas för urvalsgrupperna SA och BF.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

21

Antagna urval 1

4

Antagna urval 2

0

Under HT2016 sökte 21 personer till Kandidatprogram i språk med inriktning mot finska vid Stockholms universitet varav 2 i första hand. Totalt antogs 4 personer i det första urvalet varav 1 var män och 2 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 0 personer varav 0 var män och 0 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 25% män och 50% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Stockholms universitet

Andra utbildningar i Stockholm