Antagningspoäng för Kandidatprogram i språk med inriktning mot franska vid Stockholms universitet

Programkod: SU-07671

HT2017

Antagningspoäng för HT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 0.00
Urval 2
Under terminen HT2017 hade utbildningen Kandidatprogram i språk med inriktning mot franska på Stockholms universitet 0.00 i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. Data saknas för urvalsgrupperna SA och BF.

Antagningsstatistik för HT2017

Totalt antal sökande

31

Antagna urval 1

6

Antagna urval 2

3

Under HT2017 sökte 31 personer till Kandidatprogram i språk med inriktning mot franska vid Stockholms universitet varav 1 i första hand. Totalt antogs 6 personer i det första urvalet varav 2 var män och 3 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 3 personer varav 1 var män och 1 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 33% män och 44% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 21.68 0.35
Urval 2 22.50 0.35
Under terminen HT2016 hade utbildningen Kandidatprogram i språk med inriktning mot franska på Stockholms universitet 21.68 i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och 0.35 i urvalsgrupp HP. Data saknas för urvalsgrupperna SA och BF.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

43

Antagna urval 1

5

Antagna urval 2

3

Under HT2016 sökte 43 personer till Kandidatprogram i språk med inriktning mot franska vid Stockholms universitet varav 3 i första hand. Totalt antogs 5 personer i det första urvalet varav 1 var män och 3 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 3 personer varav 0 var män och 3 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 13% män och 75% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Stockholms universitet

Andra utbildningar i Stockholm