Antagningspoäng för Kandidatprogram i språk med inriktning mot italienska vid Stockholms universitet

Programkod: SU-07672

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.31 19.46 0.70
Urval 2 0.70
Under terminen HT2016 hade utbildningen Kandidatprogram i språk med inriktning mot italienska på Stockholms universitet 18.31 i urvalsgrupp BI, 19.46 i urvalsgrupp BII och 0.70 i urvalsgrupp HP. Data saknas för urvalsgrupperna SA och BF.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

17

Antagna urval 1

5

Antagna urval 2

3

Under HT2016 sökte 17 personer till Kandidatprogram i språk med inriktning mot italienska vid Stockholms universitet varav 2 i första hand. Totalt antogs 5 personer i det första urvalet varav 2 var män och 3 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 3 personer varav 2 var män och 1 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 50% män och 50% kvinnor. Utbildningen hade en helt jämn könsfördelning.
Antagningspoäng Stockholms universitet

Andra utbildningar i Stockholm