Antagningspoäng för kandidatprogram i språk med inriktning mot polska vid Stockholms universitet

Programkod: SU-07675

HT2017

Antagningspoäng för HT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 0.00
Urval 2
Under terminen HT2017 hade utbildningen kandidatprogram i språk med inriktning mot polska på Stockholms universitet 0.00 i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. Data saknas för urvalsgrupperna SA och BF.

Antagningsstatistik för HT2017

Totalt antal sökande

8

Antagna urval 1

4

Antagna urval 2

4

Under HT2017 sökte 8 personer till kandidatprogram i språk med inriktning mot polska vid Stockholms universitet varav 1 i första hand. Totalt antogs 4 personer i det första urvalet varav 0 var män och 4 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 4 personer varav 0 var män och 4 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 0% män och 100% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 15.02 4.00
Urval 2 4.00
För höstterminen år 2016 hade kandidatprogram i språk med inriktning mot polska vid Stockholms universitet antagningspoängen i urvalsgrupp BI, 15.02 i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

12

Antagna urval 1

2

Antagna urval 2

1

Under HT2016 sökte 12 personer till kandidatprogram i språk med inriktning mot polska vid Stockholms universitet varav 0 i första hand. Totalt antogs 2 personer i det första urvalet varav 1 var män och 1 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 1 personer varav 1 var män och 0 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 67% män och 33% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.
Antagningspoäng Stockholms universitet

Andra utbildningar i Stockholm