Antagningspoäng för Kandidatprogram i språk med inriktning mot portugisiska vid Stockholms universitet

Programkod: SU-07676

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 12.80 17.34 0.25
Urval 2 15.25
Under terminen HT2016 hade utbildningen Kandidatprogram i språk med inriktning mot portugisiska på Stockholms universitet 12.80 i urvalsgrupp BI, 17.34 i urvalsgrupp BII och 0.25 i urvalsgrupp HP. Data saknas för urvalsgrupperna SA och BF.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

14

Antagna urval 1

5

Antagna urval 2

1

Under HT2016 sökte 14 personer till Kandidatprogram i språk med inriktning mot portugisiska vid Stockholms universitet varav 0 i första hand. Totalt antogs 5 personer i det första urvalet varav 2 var män och 3 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 1 personer varav 0 var män och 1 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 33% män och 67% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Stockholms universitet

Andra utbildningar i Stockholm