Antagningspoäng för Kandidatprogram i språk med inriktning mot språkdidaktik vid Stockholms universitet

Programkod: SU-07679

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 0.00 13.04
Urval 2 17.16
Under terminen HT2016 hade utbildningen Kandidatprogram i språk med inriktning mot språkdidaktik på Stockholms universitet 0.00 i urvalsgrupp BI, 13.04 i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. Data saknas för urvalsgrupperna SA och BF.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

12

Antagna urval 1

2

Antagna urval 2

1

Under HT2016 sökte 12 personer till Kandidatprogram i språk med inriktning mot språkdidaktik vid Stockholms universitet varav 1 i första hand. Totalt antogs 2 personer i det första urvalet varav 0 var män och 2 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 1 personer varav 0 var män och 1 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 0% män och 100% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Stockholms universitet

Andra utbildningar i Stockholm