Antagningspoäng för Kandidatprogram i språk med inriktning mot svenska vid Stockholms universitet

Programkod: SU-07680

HT2017

Antagningspoäng för HT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 15.90 15.04 0.00
Urval 2
För höstterminen år 2017 hade Kandidatprogram i språk med inriktning mot svenska vid Stockholms universitet antagningspoängen 15.90 i urvalsgrupp BI, 15.04 i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2017

Totalt antal sökande

53

Antagna urval 1

8

Antagna urval 2

4

Under HT2017 sökte 53 personer till Kandidatprogram i språk med inriktning mot svenska vid Stockholms universitet varav 5 i första hand. Totalt antogs 8 personer i det första urvalet varav 3 var män och 4 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 4 personer varav 1 var män och 3 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 33% män och 58% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 12.03 15.97 0.30 0.00
Urval 2 11.00 14.68 0.30
För höstterminen år 2016 hade Kandidatprogram i språk med inriktning mot svenska vid Stockholms universitet antagningspoängen 12.03 i urvalsgrupp BI, 15.97 i urvalsgrupp BII och 0.30 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

48

Antagna urval 1

10

Antagna urval 2

7

Under HT2016 sökte 48 personer till Kandidatprogram i språk med inriktning mot svenska vid Stockholms universitet varav 6 i första hand. Totalt antogs 10 personer i det första urvalet varav 1 var män och 7 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 7 personer varav 2 var män och 4 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 18% män och 65% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Stockholms universitet

Andra utbildningar i Stockholm