Antagningspoäng för Kandidatprogram i språk med inriktning mot tyska vid Stockholms universitet

Programkod: SU-07682

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 21.30 16.06 0.15
Urval 2 21.30 16.06 0.15
Under terminen HT2016 hade utbildningen Kandidatprogram i språk med inriktning mot tyska på Stockholms universitet 21.30 i urvalsgrupp BI, 16.06 i urvalsgrupp BII och 0.15 i urvalsgrupp HP. Data saknas för urvalsgrupperna SA och BF.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

30

Antagna urval 1

7

Antagna urval 2

4

Under HT2016 sökte 30 personer till Kandidatprogram i språk med inriktning mot tyska vid Stockholms universitet varav 1 i första hand. Totalt antogs 7 personer i det första urvalet varav 3 var män och 4 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 4 personer varav 1 var män och 3 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 36% män och 64% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Stockholms universitet

Andra utbildningar i Stockholm