Antagningspoäng för Kandidatprogram i språk med inriktning mot tyska vid Stockholms universitet

Programkod: SU-07682

HT2017

Antagningspoäng för HT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 0.00
Urval 2
För höstterminen år 2017 hade Kandidatprogram i språk med inriktning mot tyska vid Stockholms universitet antagningspoängen i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2017

Totalt antal sökande

26

Antagna urval 1

8

Antagna urval 2

4

Under HT2017 sökte 26 personer till Kandidatprogram i språk med inriktning mot tyska vid Stockholms universitet varav 3 i första hand. Totalt antogs 8 personer i det första urvalet varav 3 var män och 4 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 4 personer varav 2 var män och 1 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 42% män och 42% kvinnor. Utbildningen hade en helt jämn könsfördelning.

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 21.30 16.06 0.15
Urval 2 21.30 16.06 0.15
Under terminen HT2016 hade utbildningen Kandidatprogram i språk med inriktning mot tyska på Stockholms universitet 21.30 i urvalsgrupp BI, 16.06 i urvalsgrupp BII och 0.15 i urvalsgrupp HP. Data saknas för urvalsgrupperna SA och BF.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

30

Antagna urval 1

7

Antagna urval 2

4

Under HT2016 sökte 30 personer till Kandidatprogram i språk med inriktning mot tyska vid Stockholms universitet varav 1 i första hand. Totalt antogs 7 personer i det första urvalet varav 3 var män och 4 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 4 personer varav 1 var män och 3 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 36% män och 64% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Stockholms universitet

Andra utbildningar i Stockholm