Antagningspoäng för Kandidatprogram i språk och översättning, inriktning finska vid Stockholms universitet

Programkod: SU-21248

HT2017

Antagningspoäng för HT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.36
Urval 2 17.36
Under terminen HT2017 hade utbildningen Kandidatprogram i språk och översättning, inriktning finska på Stockholms universitet 17.36 i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. Data saknas för urvalsgrupperna SA och BF.

Antagningsstatistik för HT2017

Totalt antal sökande

16

Antagna urval 1

1

Antagna urval 2

1

Under HT2017 sökte 16 personer till Kandidatprogram i språk och översättning, inriktning finska vid Stockholms universitet varav 1 i första hand. Totalt antogs 1 personer i det första urvalet varav 0 var män och 1 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 1 personer varav 0 var män och 1 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 0% män och 100% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 19.00
Urval 2 15.93
Under terminen HT2016 hade utbildningen Kandidatprogram i språk och översättning, inriktning finska på Stockholms universitet 19.00 i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. Data saknas för urvalsgrupperna SA och BF.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

15

Antagna urval 1

1

Antagna urval 2

1

Under HT2016 sökte 15 personer till Kandidatprogram i språk och översättning, inriktning finska vid Stockholms universitet varav 2 i första hand. Totalt antogs 1 personer i det första urvalet varav 0 var män och 1 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 1 personer varav 0 var män och 1 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 0% män och 100% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 22.10
Urval 2 22.10
Under terminen HT2015 hade utbildningen Kandidatprogram i språk och översättning, inriktning finska på Stockholms universitet 22.10 i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. Data saknas för urvalsgrupperna SA och BF.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

21

Antagna urval 1

1

Antagna urval 2

1

Under HT2015 sökte 21 personer till Kandidatprogram i språk och översättning, inriktning finska vid Stockholms universitet varav 1 i första hand. Totalt antogs 1 personer i det första urvalet varav 1 var män och 0 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 1 personer varav 1 var män och 0 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 100% män och 0% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 22.05 0.00
Urval 2 22.05
För höstterminen år 2014 hade Kandidatprogram i språk och översättning, inriktning finska vid Stockholms universitet antagningspoängen 22.05 i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

25

Antagna urval 1

1

Antagna urval 2

1

Under HT2014 sökte 25 personer till Kandidatprogram i språk och översättning, inriktning finska vid Stockholms universitet varav 2 i första hand. Totalt antogs 1 personer i det första urvalet varav 0 var män och 1 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 1 personer varav 0 var män och 1 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 0% män och 100% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Stockholms universitet

Andra utbildningar i Stockholm