Antagningspoäng för Kandidatprogram i språk och översättning, inriktning litauiska vid Stockholms universitet

Programkod: SU-21252

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 0.00
Urval 2 19.70
Under terminen HT2016 hade utbildningen Kandidatprogram i språk och översättning, inriktning litauiska på Stockholms universitet 0.00 i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. Data saknas för urvalsgrupperna SA och BF.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

8

Antagna urval 1

1

Antagna urval 2

1

Under HT2016 sökte 8 personer till Kandidatprogram i språk och översättning, inriktning litauiska vid Stockholms universitet varav 4 i första hand. Totalt antogs 1 personer i det första urvalet varav 0 var män och 1 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 1 personer varav 0 var män och 1 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 0% män och 100% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 0.00
Urval 2
Under terminen HT2014 hade utbildningen Kandidatprogram i språk och översättning, inriktning litauiska på Stockholms universitet i urvalsgrupp BI, 0.00 i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. Data saknas för urvalsgrupperna SA och BF.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

6

Antagna urval 1

0

Antagna urval 2

0

Under HT2014 sökte 6 personer till Kandidatprogram i språk och översättning, inriktning litauiska vid Stockholms universitet varav 0 i första hand. Totalt antogs 0 personer i det första urvalet varav 0 var män och 0 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 0 personer varav 0 var män och 0 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 0% män och 0% kvinnor. Utbildningen hade en helt jämn könsfördelning.
Antagningspoäng Stockholms universitet

Andra utbildningar i Stockholm