Antagningspoäng för Kandidatprogram i språk och översättning, inriktning nederländska vid Stockholms universitet

Programkod: SU-21253

HT2017

Antagningspoäng för HT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 19.02
Urval 2 19.00
Under terminen HT2017 hade utbildningen Kandidatprogram i språk och översättning, inriktning nederländska på Stockholms universitet 19.02 i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. Data saknas för urvalsgrupperna SA och BF.

Antagningsstatistik för HT2017

Totalt antal sökande

12

Antagna urval 1

1

Antagna urval 2

1

Under HT2017 sökte 12 personer till Kandidatprogram i språk och översättning, inriktning nederländska vid Stockholms universitet varav 1 i första hand. Totalt antogs 1 personer i det första urvalet varav 1 var män och 0 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 1 personer varav 0 var män och 1 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 50% män och 50% kvinnor. Utbildningen hade en helt jämn könsfördelning.
Antagningspoäng Stockholms universitet

Andra utbildningar i Stockholm