Antagningspoäng för Kandidatprogram i språk och översättning, inriktning portugisiska vid Stockholms universitet

Programkod: SU-21255

HT2020

Antagningspoäng för HT2020

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.20 0.00 0.00 0.00 0.00
Urval 2 17.20 0.00 0.00 0.00 0.00
Höstterminen år 2020 hade Kandidatprogram i språk och översättning, inriktning portugisiska vid Stockholms universitet antagningspoängen 17.20 i urvalsgrupp BI, 0.00 i urvalsgrupp BII och 0.00 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2020

Totalt antal sökande

13

Antagna urval 1

1

Antagna urval 2

1

Under HT2020 sökte 13 personer till Kandidatprogram i språk och översättning, inriktning portugisiska vid Stockholms universitet varav 1 i första hand. Totalt antogs 1 personer i det första urvalet varav 1 var män och 0 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 1 personer varav 1 var män och 0 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 100% män och 0% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2019

Antagningspoäng för HT2019

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 19.68 0.00 0.00 0.00 0.00
Urval 2 13.90 0.00 0.00 0.00 0.00
Höstterminen år 2019 hade Kandidatprogram i språk och översättning, inriktning portugisiska vid Stockholms universitet antagningspoängen 19.68 i urvalsgrupp BI, 0.00 i urvalsgrupp BII och 0.00 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2019

Totalt antal sökande

11

Antagna urval 1

1

Antagna urval 2

1

Under HT2019 sökte 11 personer till Kandidatprogram i språk och översättning, inriktning portugisiska vid Stockholms universitet varav 2 i första hand. Totalt antogs 1 personer i det första urvalet varav 0 var män och 1 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 1 personer varav 1 var män och 0 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 50% män och 50% kvinnor. Utbildningen hade en helt jämn könsfördelning.

HT2017

Antagningspoäng för HT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 19.75 0.00
Urval 2 19.75
För höstterminen år 2017 hade Kandidatprogram i språk och översättning, inriktning portugisiska vid Stockholms universitet antagningspoängen 19.75 i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2017

Totalt antal sökande

16

Antagna urval 1

1

Antagna urval 2

1

Under HT2017 sökte 16 personer till Kandidatprogram i språk och översättning, inriktning portugisiska vid Stockholms universitet varav 2 i första hand. Totalt antogs 1 personer i det första urvalet varav 0 var män och 1 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 1 personer varav 0 var män och 1 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 0% män och 100% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.75
Urval 2 18.75
Under terminen HT2016 hade utbildningen Kandidatprogram i språk och översättning, inriktning portugisiska på Stockholms universitet 18.75 i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. Data saknas för urvalsgrupperna SA och BF.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

20

Antagna urval 1

1

Antagna urval 2

1

Under HT2016 sökte 20 personer till Kandidatprogram i språk och översättning, inriktning portugisiska vid Stockholms universitet varav 4 i första hand. Totalt antogs 1 personer i det första urvalet varav 0 var män och 1 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 1 personer varav 0 var män och 1 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 0% män och 100% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 21.30 0.00
Urval 2 21.30
För höstterminen år 2015 hade Kandidatprogram i språk och översättning, inriktning portugisiska vid Stockholms universitet antagningspoängen 21.30 i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

22

Antagna urval 1

1

Antagna urval 2

1

Under HT2015 sökte 22 personer till Kandidatprogram i språk och översättning, inriktning portugisiska vid Stockholms universitet varav 3 i första hand. Totalt antogs 1 personer i det första urvalet varav 1 var män och 0 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 1 personer varav 1 var män och 0 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 100% män och 0% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.10 0.00
Urval 2 18.10
För höstterminen år 2014 hade Kandidatprogram i språk och översättning, inriktning portugisiska vid Stockholms universitet antagningspoängen 18.10 i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

25

Antagna urval 1

1

Antagna urval 2

1

Under HT2014 sökte 25 personer till Kandidatprogram i språk och översättning, inriktning portugisiska vid Stockholms universitet varav 2 i första hand. Totalt antogs 1 personer i det första urvalet varav 0 var män och 1 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 1 personer varav 0 var män och 1 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 0% män och 100% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Stockholms universitet

Andra utbildningar i Stockholm