Antagningspoäng för Kandidatprogram i språk och översättning, inriktning ryska vid Stockholms universitet

Programkod: SU-21256

HT2017

Antagningspoäng för HT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 15.72 19.66 0.00
Urval 2 19.66
För höstterminen år 2017 hade Kandidatprogram i språk och översättning, inriktning ryska vid Stockholms universitet antagningspoängen 15.72 i urvalsgrupp BI, 19.66 i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2017

Totalt antal sökande

28

Antagna urval 1

2

Antagna urval 2

2

Under HT2017 sökte 28 personer till Kandidatprogram i språk och översättning, inriktning ryska vid Stockholms universitet varav 6 i första hand. Totalt antogs 2 personer i det första urvalet varav 0 var män och 2 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 2 personer varav 0 var män och 2 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 0% män och 100% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 0.00 0.35
Urval 2
Under terminen HT2016 hade utbildningen Kandidatprogram i språk och översättning, inriktning ryska på Stockholms universitet 0.00 i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och 0.35 i urvalsgrupp HP. Data saknas för urvalsgrupperna SA och BF.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

32

Antagna urval 1

2

Antagna urval 2

1

Under HT2016 sökte 32 personer till Kandidatprogram i språk och översättning, inriktning ryska vid Stockholms universitet varav 6 i första hand. Totalt antogs 2 personer i det första urvalet varav 0 var män och 2 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 1 personer varav 0 var män och 1 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 0% män och 100% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 0.00 21.76 1.75
Urval 2 21.76 1.75
Under terminen HT2015 hade utbildningen Kandidatprogram i språk och översättning, inriktning ryska på Stockholms universitet 0.00 i urvalsgrupp BI, 21.76 i urvalsgrupp BII och 1.75 i urvalsgrupp HP. Data saknas för urvalsgrupperna SA och BF.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

39

Antagna urval 1

2

Antagna urval 2

2

Under HT2015 sökte 39 personer till Kandidatprogram i språk och översättning, inriktning ryska vid Stockholms universitet varav 10 i första hand. Totalt antogs 2 personer i det första urvalet varav 1 var män och 1 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 2 personer varav 1 var män och 1 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 50% män och 50% kvinnor. Utbildningen hade en helt jämn könsfördelning.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.30 20.76
Urval 2 17.30 20.76
Under terminen HT2014 hade utbildningen Kandidatprogram i språk och översättning, inriktning ryska på Stockholms universitet 17.30 i urvalsgrupp BI, 20.76 i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. Data saknas för urvalsgrupperna SA och BF.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

41

Antagna urval 1

2

Antagna urval 2

2

Under HT2014 sökte 41 personer till Kandidatprogram i språk och översättning, inriktning ryska vid Stockholms universitet varav 8 i första hand. Totalt antogs 2 personer i det första urvalet varav 0 var män och 2 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 2 personer varav 0 var män och 2 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 0% män och 100% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Stockholms universitet

Andra utbildningar i Stockholm