Antagningspoäng för Kandidatprogram i statsvetenskap med offentlig politik och organisation vid Stockholms universitet

Programkod: SU-42931

HT2020

Antagningspoäng för HT2020

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.59 18.15 0.95 0.00 4.00
Urval 2 17.06 16.98 0.75 0.00 4.00
Höstterminen år 2020 hade Kandidatprogram i statsvetenskap med offentlig politik och organisation vid Stockholms universitet antagningspoängen 18.59 i urvalsgrupp BI, 18.15 i urvalsgrupp BII och 0.95 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 4.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2020

Totalt antal sökande

646

Antagna urval 1

40

Antagna urval 2

40

Under HT2020 sökte 646 personer till Kandidatprogram i statsvetenskap med offentlig politik och organisation vid Stockholms universitet varav 58 i första hand. Totalt antogs 40 personer i det första urvalet varav 13 var män och 27 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 40 personer varav 20 var män och 20 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 41% män och 59% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2019

Antagningspoäng för HT2019

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.23 18.00 1.05 0.00 0.00
Urval 2 16.08 17.54 0.85 0.00 0.00
Höstterminen år 2019 hade Kandidatprogram i statsvetenskap med offentlig politik och organisation vid Stockholms universitet antagningspoängen 18.23 i urvalsgrupp BI, 18.00 i urvalsgrupp BII och 1.05 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2019

Totalt antal sökande

572

Antagna urval 1

40

Antagna urval 2

40

Under HT2019 sökte 572 personer till Kandidatprogram i statsvetenskap med offentlig politik och organisation vid Stockholms universitet varav 48 i första hand. Totalt antogs 40 personer i det första urvalet varav 19 var män och 20 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 40 personer varav 19 var män och 20 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 48% män och 50% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2018

Antagningspoäng för HT2018

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.39 19.50 1.10 0.00 0.00
Urval 2 17.25 18.75 1.05 0.00 4.00
Höstterminen år 2018 hade Kandidatprogram i statsvetenskap med offentlig politik och organisation vid Stockholms universitet antagningspoängen 18.39 i urvalsgrupp BI, 19.50 i urvalsgrupp BII och 1.10 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2018

Totalt antal sökande

781

Antagna urval 1

40

Antagna urval 2

40

Under HT2018 sökte 781 personer till Kandidatprogram i statsvetenskap med offentlig politik och organisation vid Stockholms universitet varav 58 i första hand. Totalt antogs 40 personer i det första urvalet varav 13 var män och 26 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 40 personer varav 17 var män och 21 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 38% män och 59% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2017

Antagningspoäng för HT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.32 18.36 1.10 0.00
Urval 2 17.44 17.94 1.05 4.00
För höstterminen år 2017 hade Kandidatprogram i statsvetenskap med offentlig politik och organisation vid Stockholms universitet antagningspoängen 18.32 i urvalsgrupp BI, 18.36 i urvalsgrupp BII och 1.10 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2017

Totalt antal sökande

725

Antagna urval 1

40

Antagna urval 2

40

Under HT2017 sökte 725 personer till Kandidatprogram i statsvetenskap med offentlig politik och organisation vid Stockholms universitet varav 49 i första hand. Totalt antogs 40 personer i det första urvalet varav 19 var män och 19 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 40 personer varav 20 var män och 20 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 49% män och 49% kvinnor. Utbildningen hade en helt jämn könsfördelning.

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.70 17.68 1.15 3.00
Urval 2 17.10 16.72 1.00 3.00
För höstterminen år 2016 hade Kandidatprogram i statsvetenskap med offentlig politik och organisation vid Stockholms universitet antagningspoängen 18.70 i urvalsgrupp BI, 17.68 i urvalsgrupp BII och 1.15 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 3.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

677

Antagna urval 1

40

Antagna urval 2

40

Under HT2016 sökte 677 personer till Kandidatprogram i statsvetenskap med offentlig politik och organisation vid Stockholms universitet varav 45 i första hand. Totalt antogs 40 personer i det första urvalet varav 19 var män och 20 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 40 personer varav 20 var män och 18 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 49% män och 48% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.30 18.31 1.15 0.00
Urval 2 17.85 17.42 1.15
För höstterminen år 2015 hade Kandidatprogram i statsvetenskap med offentlig politik och organisation vid Stockholms universitet antagningspoängen 18.30 i urvalsgrupp BI, 18.31 i urvalsgrupp BII och 1.15 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

690

Antagna urval 1

40

Antagna urval 2

40

Under HT2015 sökte 690 personer till Kandidatprogram i statsvetenskap med offentlig politik och organisation vid Stockholms universitet varav 64 i första hand. Totalt antogs 40 personer i det första urvalet varav 13 var män och 23 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 40 personer varav 14 var män och 23 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 34% män och 58% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.65 17.60 1.15 0.00
Urval 2 17.30 17.36 0.95
För höstterminen år 2014 hade Kandidatprogram i statsvetenskap med offentlig politik och organisation vid Stockholms universitet antagningspoängen 18.65 i urvalsgrupp BI, 17.60 i urvalsgrupp BII och 1.15 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

682

Antagna urval 1

40

Antagna urval 2

40

Under HT2014 sökte 682 personer till Kandidatprogram i statsvetenskap med offentlig politik och organisation vid Stockholms universitet varav 52 i första hand. Totalt antogs 40 personer i det första urvalet varav 15 var män och 25 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 40 personer varav 17 var män och 23 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 40% män och 60% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Stockholms universitet

Andra utbildningar i Stockholm