Antagningspoäng för Kandidatprogram i teatervetenskap med inriktning mot dramaturgi och scenkritik vid Stockholms universitet

Programkod: SU-17627

HT2017

Antagningspoäng för HT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 0.00
Urval 2
För höstterminen år 2017 hade Kandidatprogram i teatervetenskap med inriktning mot dramaturgi och scenkritik vid Stockholms universitet antagningspoängen i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2017

Totalt antal sökande

143

Antagna urval 1

60

Antagna urval 2

23

Under HT2017 sökte 143 personer till Kandidatprogram i teatervetenskap med inriktning mot dramaturgi och scenkritik vid Stockholms universitet varav 31 i första hand. Totalt antogs 60 personer i det första urvalet varav 13 var män och 44 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 23 personer varav 4 var män och 18 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 20% män och 75% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.40 17.33 0.35 3.50
Urval 2 13.43 14.19 0.20 3.50
För höstterminen år 2016 hade Kandidatprogram i teatervetenskap med inriktning mot dramaturgi och scenkritik vid Stockholms universitet antagningspoängen 17.40 i urvalsgrupp BI, 17.33 i urvalsgrupp BII och 0.35 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 3.50 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

163

Antagna urval 1

45

Antagna urval 2

41

Under HT2016 sökte 163 personer till Kandidatprogram i teatervetenskap med inriktning mot dramaturgi och scenkritik vid Stockholms universitet varav 43 i första hand. Totalt antogs 45 personer i det första urvalet varav 10 var män och 32 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 41 personer varav 11 var män och 28 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 24% män och 70% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 99.99
Urval 2 99.99
Höstterminen år 2014 hade Kandidatprogram i teatervetenskap med inriktning mot dramaturgi och scenkritik vid Stockholms universitet antagningspoängen i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen respektive 99.99 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

162

Antagna urval 1

84

Antagna urval 2

49

Under HT2014 sökte 162 personer till Kandidatprogram i teatervetenskap med inriktning mot dramaturgi och scenkritik vid Stockholms universitet varav 37 i första hand. Totalt antogs 84 personer i det första urvalet varav 21 var män och 59 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 49 personer varav 15 var män och 32 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 27% män och 68% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Stockholms universitet

Andra utbildningar i Stockholm