Antagningspoäng för Kandidatprogram i teatervetenskap med inriktning mot dramaturgi och scenkritik vid Stockholms universitet

Programkod: SU-17627

HT2018

Antagningspoäng för HT2018

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Urval 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Höstterminen år 2018 hade Kandidatprogram i teatervetenskap med inriktning mot dramaturgi och scenkritik vid Stockholms universitet antagningspoängen 0.00 i urvalsgrupp BI, 0.00 i urvalsgrupp BII och 0.00 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2018

Totalt antal sökande

111

Antagna urval 1

40

Antagna urval 2

11

Under HT2018 sökte 111 personer till Kandidatprogram i teatervetenskap med inriktning mot dramaturgi och scenkritik vid Stockholms universitet varav 30 i första hand. Totalt antogs 40 personer i det första urvalet varav 6 var män och 31 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 11 personer varav 2 var män och 8 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 16% män och 76% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.40 17.33 0.35 3.50
Urval 2 13.43 14.19 0.20 3.50
För höstterminen år 2016 hade Kandidatprogram i teatervetenskap med inriktning mot dramaturgi och scenkritik vid Stockholms universitet antagningspoängen 17.40 i urvalsgrupp BI, 17.33 i urvalsgrupp BII och 0.35 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 3.50 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

163

Antagna urval 1

45

Antagna urval 2

41

Under HT2016 sökte 163 personer till Kandidatprogram i teatervetenskap med inriktning mot dramaturgi och scenkritik vid Stockholms universitet varav 43 i första hand. Totalt antogs 45 personer i det första urvalet varav 10 var män och 32 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 41 personer varav 11 var män och 28 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 24% män och 70% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Stockholms universitet

Andra utbildningar i Stockholm