Antagningspoäng för Kompletterande pedagogisk utbildning för ämneslärarexamen i matematik, naturvetenskap och teknik vid Stockholms universitet

Programkod: SU-64031

HT2018

Antagningspoäng för HT2018

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Urval 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Höstterminen år 2018 hade Kompletterande pedagogisk utbildning för ämneslärarexamen i matematik, naturvetenskap och teknik vid Stockholms universitet antagningspoängen 0.00 i urvalsgrupp BI, 0.00 i urvalsgrupp BII och 0.00 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2018

Totalt antal sökande

233

Antagna urval 1

75

Antagna urval 2

34

Under HT2018 sökte 233 personer till Kompletterande pedagogisk utbildning för ämneslärarexamen i matematik, naturvetenskap och teknik vid Stockholms universitet varav 133 i första hand. Totalt antogs 75 personer i det första urvalet varav 46 var män och 29 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 34 personer varav 22 var män och 12 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 62% män och 38% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.
Antagningspoäng Stockholms universitet

Andra utbildningar i Stockholm