Antagningspoäng för Kompletterande pedagogisk utbildning för ämneslärarexamen i matematik, naturvetenskap och teknik fö vid Stockholms universitet

Programkod: SU-64939

VT2018

Antagningspoäng för VT2018

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Urval 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
För vårterminen år 2018 hade Kompletterande pedagogisk utbildning för ämneslärarexamen i matematik, naturvetenskap och teknik fö vid Stockholms universitet antagningspoängen 0.00 i urvalsgrupp BI, 0.00 i urvalsgrupp BII och 0.00 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för VT2018

Totalt antal sökande

309

Antagna urval 1

20

Antagna urval 2

18

Under VT2018 sökte 309 personer till Kompletterande pedagogisk utbildning för ämneslärarexamen i matematik, naturvetenskap och teknik fö vid Stockholms universitet varav 193 i första hand. Totalt antogs 20 personer i det första urvalet varav 11 var män och 9 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 18 personer varav 11 var män och 7 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 58% män och 42% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.
Antagningspoäng Stockholms universitet

Andra utbildningar i Stockholm