Antagningspoäng för Lettiska vid Stockholms universitet

Programkod: SU-07434

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 13.40
Urval 2
Under terminen HT2015 hade utbildningen Lettiska på Stockholms universitet 13.40 i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. Data saknas för urvalsgrupperna SA och BF.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

1

Antagna urval 1

1

Antagna urval 2

0

Under HT2015 sökte 1 personer till Lettiska vid Stockholms universitet varav 0 i första hand. Totalt antogs 1 personer i det första urvalet varav 1 var män och 0 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 0 personer varav 0 var män och 0 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 100% män och 0% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.
Antagningspoäng Stockholms universitet

Andra utbildningar i Stockholm