Antagningspoäng för Magister-/Masterprogram i religionshistoria vid Stockholms universitet

Programkod: SU-01169

HT2018

Antagningspoäng för HT2018

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Urval 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Höstterminen år 2018 hade Magister-/Masterprogram i religionshistoria vid Stockholms universitet antagningspoängen 0.00 i urvalsgrupp BI, 0.00 i urvalsgrupp BII och 0.00 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2018

Totalt antal sökande

13

Antagna urval 1

8

Antagna urval 2

6

Under HT2018 sökte 13 personer till Magister-/Masterprogram i religionshistoria vid Stockholms universitet varav 8 i första hand. Totalt antogs 8 personer i det första urvalet varav 8 var män och 0 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 6 personer varav 5 var män och 1 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 93% män och 7% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.
Antagningspoäng Stockholms universitet

Andra utbildningar i Stockholm