Antagningspoäng för Magisterprogram (60 högskolepoäng) i europeisk ekonomisk rätt vid Stockholms universitet

Programkod: SU-29858

HT2018

Antagningspoäng för HT2018

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Urval 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Höstterminen år 2018 hade Magisterprogram (60 högskolepoäng) i europeisk ekonomisk rätt vid Stockholms universitet antagningspoängen 0.00 i urvalsgrupp BI, 0.00 i urvalsgrupp BII och 0.00 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2018

Totalt antal sökande

89

Antagna urval 1

7

Antagna urval 2

7

Under HT2018 sökte 89 personer till Magisterprogram (60 högskolepoäng) i europeisk ekonomisk rätt vid Stockholms universitet varav 32 i första hand. Totalt antogs 7 personer i det första urvalet varav 0 var män och 0 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 7 personer varav 0 var män och 0 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 0% män och 0% kvinnor. Utbildningen hade en helt jämn könsfördelning.
Antagningspoäng Stockholms universitet

Andra utbildningar i Stockholm