Antagningspoäng för Magisterprogram (60 högskolepoäng) i europeisk immaterialrätt vid Stockholms universitet

Programkod: SU-29859

HT2018

Antagningspoäng för HT2018

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Urval 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Höstterminen år 2018 hade Magisterprogram (60 högskolepoäng) i europeisk immaterialrätt vid Stockholms universitet antagningspoängen 0.00 i urvalsgrupp BI, 0.00 i urvalsgrupp BII och 0.00 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2018

Totalt antal sökande

94

Antagna urval 1

8

Antagna urval 2

8

Under HT2018 sökte 94 personer till Magisterprogram (60 högskolepoäng) i europeisk immaterialrätt vid Stockholms universitet varav 44 i första hand. Totalt antogs 8 personer i det första urvalet varav 0 var män och 2 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 8 personer varav 1 var män och 2 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 6% män och 25% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Stockholms universitet

Andra utbildningar i Stockholm