Antagningspoäng för Magisterprogram i didaktik vid Stockholms universitet

Programkod: SU-34805

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 0.00
Urval 2
Höstterminen år 2014 hade Magisterprogram i didaktik vid Stockholms universitet antagningspoängen i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

117

Antagna urval 1

40

Antagna urval 2

40

Under HT2014 sökte 117 personer till Magisterprogram i didaktik vid Stockholms universitet varav 57 i första hand. Totalt antogs 40 personer i det första urvalet varav 7 var män och 32 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 40 personer varav 6 var män och 33 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 16% män och 81% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Stockholms universitet

Andra utbildningar i Stockholm