Antagningspoäng för Magisterprogram i matematikämnets didaktik vid Stockholms universitet

Programkod: SU-64153

VT2016

Antagningspoäng för VT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1
Urval 2 99.99
Under terminen VT2016 hade utbildningen Magisterprogram i matematikämnets didaktik på Stockholms universitet i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. Data saknas för urvalsgrupperna SA och BF.

Antagningsstatistik för VT2016

Totalt antal sökande

0

Antagna urval 1

0

Antagna urval 2

5

Under VT2016 sökte 0 personer till Magisterprogram i matematikämnets didaktik vid Stockholms universitet varav 0 i första hand. Totalt antogs 0 personer i det första urvalet varav 0 var män och 0 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 5 personer varav 1 var män och 4 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 0% män och 0% kvinnor. Utbildningen hade en helt jämn könsfördelning.

VT2015

Antagningspoäng för VT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1
Urval 2 99.99
Under terminen VT2015 hade utbildningen Magisterprogram i matematikämnets didaktik på Stockholms universitet i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. Data saknas för urvalsgrupperna SA och BF.

Antagningsstatistik för VT2015

Totalt antal sökande

0

Antagna urval 1

0

Antagna urval 2

6

Under VT2015 sökte 0 personer till Magisterprogram i matematikämnets didaktik vid Stockholms universitet varav 0 i första hand. Totalt antogs 0 personer i det första urvalet varav 0 var män och 0 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 6 personer varav 1 var män och 5 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 0% män och 0% kvinnor. Utbildningen hade en helt jämn könsfördelning.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 99.99
Urval 2 99.99
Höstterminen år 2014 hade Magisterprogram i matematikämnets didaktik vid Stockholms universitet antagningspoängen i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen respektive 99.99 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

33

Antagna urval 1

22

Antagna urval 2

13

Under HT2014 sökte 33 personer till Magisterprogram i matematikämnets didaktik vid Stockholms universitet varav 13 i första hand. Totalt antogs 22 personer i det första urvalet varav 9 var män och 13 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 13 personer varav 7 var män och 6 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 46% män och 54% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

VT2014

Antagningspoäng för VT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 99.99
Urval 2 99.99
För vårterminen år 2014 hade Magisterprogram i matematikämnets didaktik vid Stockholms universitet antagningspoängen i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen respektive 99.99 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för VT2014

Totalt antal sökande

10

Antagna urval 1

7

Antagna urval 2

4

Under VT2014 sökte 10 personer till Magisterprogram i matematikämnets didaktik vid Stockholms universitet varav 3 i första hand. Totalt antogs 7 personer i det första urvalet varav 0 var män och 6 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 4 personer varav 0 var män och 4 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 0% män och 91% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Stockholms universitet

Andra utbildningar i Stockholm