Antagningspoäng för Magisterprogram i naturvetenskapsämnenas didaktik vid Stockholms universitet

Programkod: SU-64157

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1
Urval 2 99.99
Under terminen HT2014 hade utbildningen Magisterprogram i naturvetenskapsämnenas didaktik på Stockholms universitet i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. Data saknas för urvalsgrupperna SA och BF.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

0

Antagna urval 1

0

Antagna urval 2

6

Under HT2014 sökte 0 personer till Magisterprogram i naturvetenskapsämnenas didaktik vid Stockholms universitet varav 0 i första hand. Totalt antogs 0 personer i det första urvalet varav 0 var män och 0 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 6 personer varav 1 var män och 5 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 0% män och 0% kvinnor. Utbildningen hade en helt jämn könsfördelning.

VT2014

Antagningspoäng för VT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 99.99
Urval 2 99.99
För vårterminen år 2014 hade Magisterprogram i naturvetenskapsämnenas didaktik vid Stockholms universitet antagningspoängen i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen respektive 99.99 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för VT2014

Totalt antal sökande

8

Antagna urval 1

6

Antagna urval 2

8

Under VT2014 sökte 8 personer till Magisterprogram i naturvetenskapsämnenas didaktik vid Stockholms universitet varav 7 i första hand. Totalt antogs 6 personer i det första urvalet varav 3 var män och 3 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 8 personer varav 3 var män och 5 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 43% män och 57% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Stockholms universitet

Andra utbildningar i Stockholm