Antagningspoäng för Magisterprogram i vårdpedagogik vid Stockholms universitet

Programkod: SU-34809

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 99.99
Urval 2 99.99
Höstterminen år 2014 hade Magisterprogram i vårdpedagogik vid Stockholms universitet antagningspoängen i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen respektive 99.99 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

49

Antagna urval 1

36

Antagna urval 2

27

Under HT2014 sökte 49 personer till Magisterprogram i vårdpedagogik vid Stockholms universitet varav 14 i första hand. Totalt antogs 36 personer i det första urvalet varav 3 var män och 33 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 27 personer varav 3 var män och 24 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 10% män och 90% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Stockholms universitet

Andra utbildningar i Stockholm