Antagningspoäng för Masterprogram i analytisk kemi vid Stockholms universitet

Programkod: SU-52212

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 99.99
Urval 2
Höstterminen år 2014 hade Masterprogram i analytisk kemi vid Stockholms universitet antagningspoängen i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen respektive 99.99 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

28

Antagna urval 1

13

Antagna urval 2

8

Under HT2014 sökte 28 personer till Masterprogram i analytisk kemi vid Stockholms universitet varav 13 i första hand. Totalt antogs 13 personer i det första urvalet varav 2 var män och 7 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 8 personer varav 0 var män och 5 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 10% män och 57% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Stockholms universitet

Andra utbildningar i Stockholm