Antagningspoäng för Masterprogram i barn- och ungdomsvetenskap vid Stockholms universitet

Programkod: SU-61824

HT2018

Antagningspoäng för HT2018

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Urval 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Höstterminen år 2018 hade Masterprogram i barn- och ungdomsvetenskap vid Stockholms universitet antagningspoängen 0.00 i urvalsgrupp BI, 0.00 i urvalsgrupp BII och 0.00 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2018

Totalt antal sökande

110

Antagna urval 1

47

Antagna urval 2

21

Under HT2018 sökte 110 personer till Masterprogram i barn- och ungdomsvetenskap vid Stockholms universitet varav 32 i första hand. Totalt antogs 47 personer i det första urvalet varav 3 var män och 44 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 21 personer varav 1 var män och 20 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 6% män och 94% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Stockholms universitet

Andra utbildningar i Stockholm