Antagningspoäng för Masterprogram i barnets bästa och mänskliga rättigheter vid Stockholms universitet

Programkod: SU-61880

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 99.99
Urval 2 99.99
Höstterminen år 2014 hade Masterprogram i barnets bästa och mänskliga rättigheter vid Stockholms universitet antagningspoängen i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen respektive 99.99 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

147

Antagna urval 1

51

Antagna urval 2

21

Under HT2014 sökte 147 personer till Masterprogram i barnets bästa och mänskliga rättigheter vid Stockholms universitet varav 32 i första hand. Totalt antogs 51 personer i det första urvalet varav 2 var män och 49 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 21 personer varav 1 var män och 20 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 4% män och 96% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Stockholms universitet

Andra utbildningar i Stockholm